DANSK BYGGERI MÅ RETTE SKYTSET MOD EU

DANSK BYGGERI MÅ RETTE SKYTSET MOD EU

Formanden for Dansk Byggeri I hovedstaden, Mads Raaschou, beklager i Hvidovre Avis den 5. februar, at landets kommuner - herunder særligt kommunerne i hovedstadsområdet - er underlagt et anlægsloft, der gør det vanskeligt for kommunerne at følge med stigningen i befolkningstallet i forhold til etablering af daginstitutioner, skoler osv.

Jeg er enig i Mads Raaschous bekymring. Men Mads Raaschou må rette sin kritik mod EU. Kommunernes anlægsloft er nemlig fastlagt for at imødekomme EU’s regler i den såkaldte finanspagt.

I Danmark er finanspagten udmøntet i Budgetloven, der indebærer, at der er etableret udgiftslofter i såvel stat, kommuner som regioner. De er fastlagt for at imødegå overophedning - og for nu at sige det rent ud - fordi der er nogle EU-lande, der ikke kan finde ud af at sætte tæring efter næring, hvis de ikke er lagt i stramme tøjler af EU.

Men det er min påstand, at det kan vi godt finde ud af i Danmark uden EU som barnepige. Derfor vil jeg opfordre Mads Raaschou til at rette sin kritik mod EU og de EU-begejstrede partier i Danmark, der altid danser efter EU’s pibe - i det konkrete tilfælde altså til skade for udviklingen i vores hovedstadsregion.

Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF),

EU-ordfører, valgt på Vestegnen

menu
menu