DÅRLIG KOMMUNAL BEHANDLING AF HVIDOVRES SKOLER!

DÅRLIG KOMMUNAL BEHANDLING AF HVIDOVRES SKOLER!

Hvor er visionerne for folkeskolerne i børnenes og familiernes by?, spørger BENT ROLDGAARD, fmd. for skolebestyrelsen på Engstrandskolen:

“Med omtanke for det enkelte menneske og den generelle velfærd skal Hvidovre Kommune være børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv”...

Sådan lyder det på Hvidovre kommunes hjemmeside! Samtidig har man fra kommunens side ført en politik som i mange år har skabt en uro på folkeskolerne med skolelukninger, trusler om ledelsesbesparelser og hastigt gennemførte og uigennemtænkte strukturændringer.

I 2012 blev to skoler lukket og 2014 vedtog kommunalbestyrelsen at der skulle gennemføres besparelser på skolelederniveau på de tilbageværende ni folkeskoler, der skulle spares en afdelingsleder på hver skole fra sommeren 2016. Dette blev vedtaget på trods af samstemmende protester fra alle folkeskolebestyrelserne! Den udmeldt besparelse blev heldigvis stoppet inden 2016, for så at dukke op igen i 2018 med mulig effektuering fra sommeren 2019, som igen blev udskudt til januar 2020.

Dette er dårlig behandling af skolerne og afdelingslederne på Hvidovres skoler og med denne mulige besparelse hængende over hovedet, har Hvidovres skolevæsen mistet ni afdelingsledere siden sidste efterår. Disse dygtige og værdsatte ansatte har set sig nødsaget til at skifte arbejde inden en mulig afskedigelse, bl.a. fordi det er et stort psykisk pres at gå med en mulig afskedigelse hængende over hovedet og fordi deres familier ikke har kunnet leve med en uvis økonomisk fremtid.

Underbudgetteret?

Oven i dette har kommunen nu sendt ”Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune” i høring på folkeskolerne. Denne helhedsplan skal skaffe plads til en stigning i elevtallet i kommunen på 600 og indeholder bl.a. planer om flytning af 10.-klasserne fra Engstrandskolen til Ungdomsskolen, for at skabe plads til et ekstra spor, dvs. en ekstra klasse på hvert klassetrin. Dette betyder at der skal være 100 ekstra børn på SFO Engstrand, men der er ikke plads til 100 ekstra garderober på skolen. Helhedsplanen er med stor sandsynlighed underbudgetteret, da der kun er afsat 300.000,- DKK til at flytte 10.-klasser, skabe plads til dem på ungdomsskolen og skabe rammer for et helt nyt spor på Engstrandskolen, derudover er der 400.000 DKK til en samling af nogle af kommunens specialtilbud den gamle og utidssvarende Sønderkærskole.

I planen skal der afsættes 100 millioner DKK til bygning af et ekstra spor på Præstemoseskolen.

Samtidig med at denne “Helhedsplan” er blevet udtænkt, har der i de sidste to år været nedsat en arbejdsgruppe som skulle udarbejde en 10-års vision for folkeskolernes fysiske rammer, men dette arbejde offentlig gøres først efter at ”Helhedsplanen” er blevet politisk behandlet…

Hvad er logikken i det?

Hvorfor dette hastværk med at flytte 10.-klasserne når der, på nationalt plan, tales om at disse måske skal laves om til andre mere erhvervsrettede tilbud indenfor få år?

Hvorfor udarbejder man en “Helhedsplan” som kun siger noget om ændringer på nogle af skolerne, uden at inddrage de resterende skoler, som alle er mere end 50 år gamle, og trænger til en modernisering af bl.a. undervisningsfaciliteter og toiletforhold? Hvor er logikken i at udarbejde en plan for skolevæsenet som ikke tager højde for evt. nybyggeri/by fortætning i Avedøre eller andre dele af byen?

Alt dette blot for at skaffe plads til elever som man længe har vidst var på vej!

Som Rosinen i pølseenden er har kommunalbestyrelsen besluttet at udmønte skolelederbesparelsen som en rammebesparelse sammen med den allerede besluttede rammebesparelse, hvilket betyder at der skal spares 2-3 fuldtidslærerstillinger på hver af de ni folkeskoler i Hvidovre…

Uigennemtænkt

Hvor er visionerne og den langsigtede strategi for folkeskolen i Hvidovre? Igen virker det som en forvaltning der skal haste en uigennemtænkt plan igennem et skolevæsen, som ikke er blevet ordentligt hørt, ligesom da man lukkede skoler med begrundelsen at børnetallet faldt, selvom Danmarks Statistik og andre sagde at det ikke var tilfældet. Hvor er den rettidige omhu?

Med venlig hilsen

Bent Roldgaard Formand for skolebestyrelsen på Engstrandskolen

menu
menu