DE GRØNNE VÆRDIER I HVIDOVRE!

DE GRØNNE VÆRDIER
I HVIDOVRE!

Kære Helle Adelborg!

Tak for din indsats for de grønne værdier i Hvidovre og for kommunens bidrag til klimadagsordenen.

På en henvendelse om fældning af træer på Ege Allé skriver du i et svar:

”Jeg kan godt forstå, at I er irriterede over generne fra egetræerne, som skygger, blade og agern nedfald, træerne løfter fortovsfliserne mv. De gener vil jeg bede Vej og Park om at være meget mere opmærksomme på at minimere fremover, men uden at træerne bliver fældet.

I Hvidovre kommune er vi meget optagede af, at bidrage med initiativer til klimadagsordenen. I budgetaftalen for 2020 har et flertal i kommunalbestyrelsen ønsket at undersøge muligheden for at plante flere vejtræer i kommunen, da vejtræer er med til at gavne klima, miljø og natur på en lang række områder. Træerne optager CO2/kuldioxid og frigiver ilt, hvilket gavner vores klima, og er med til at minimere skybrud. Træerne øger biodiversiteten/forskelligheden af insekter og dyr. Endelig bidrager de til et spændende og varieret bymiljø hen over årstiderne og giver en svalende skygge på en varm solskinsdag.

Det er ikke jeres 6 vejtræer, der er afgørende for, at Hvidovre kan give sit bidrag til at forbedre verdensklimaet, men det er alt andet lige et vigtigt symbol for mig, at også de små bidrag bevirker, at vi kan videregive et sundt bymiljø og natur til vores børn.” (citat: Borgmester Helle Adelborg, den 11.3.2020)

Ikke rimeligt

Hvad var beboernes reaktion på dit svar? På trods af dit svar hvori du lagde op til en dialog om løsning af problemet, fældede de pågældende beboere med deres motorsave halvdelen af de seks træer på Ege Allé, inden beboerne blev taget på fersk gerning og stoppet af politiet.

Det er byrådet som har vedtaget den nye Lokalplan 237 for Risbjergområdets fremtid. Her bruges egetræerne på Ege Allé ligefrem som eksempelfoto på forsiden. At gøre sagen om selvtægt og hærværk på disse egetræer til et spørgsmål om egenrådige embedsmænd er ikke rimeligt, selvom der sikkert kan være stemmer i det.

Den anden sag om kommunens uforsætlige og fejlagtige træfældning på Dansvej, har intet med træfældningen på Ege Allé at gøre.

Med venlig hilsen

Beboer i Hvidovre gennem det meste af mit liv

Bodil Enke

Lunagervej 19

menu
menu