De holder slusen i gang

De holder slusen i gang

Forleden fandt den årlige frokost for frivillige slusevagter sted i Troldanden

De frivillige Slusevagter blev fortjent belønnet med en dejlig frokost forleden i Troldanden på Hvidovre Havn.

Slusevagterne kommer fra Sluselauget, som er en del af Sydhavnsklubberne, som består af 26 sejlklubber. Klubberne hører til i området fra Kalvebodbroen til Nordre Toldbod i Københavns Havn. Det er disse klubber, som stiller medlemmer til rådighed for Sluselauget. Lauget fastsætter åbningstider for slusen i samarbejde med By & Havn.

Fra Hvidovre deltager Sejlklubben Suset, Hvidovre Bådelaug samt Hvidovre/Københavns Jagtforening.

Slusevagterne er i arbejde fra 1. april til hen i november måned, og arbejder efter et på forhånd fastlagt skema med åbningstider. Slusevagterne er som nævnt frivillige, som via deres indsats er med til at gøre Københavns Havn til en levende havn ved at åbne og lukke slusen således, at mange sejlere får mulighed for at besøge København eller f.eks. tage på fisketur fra Hvidovre via slusen og ud i Øresund.

Mange sejlere tager gerne turen nordfra eller sydfra via slusen, i stedet for at skulle sejle hele vejen uden om Amager.

Den velfortjente frokost er den eneste erkendtlighed de frivillige slusevagter modtager for deres indsats.

menu
menu