De lokale politikere holdt sig væk

De lokale politikere
holdt sig væk

Men Bibliotekscafeen var alligevel overfyldt til borgermødet om bymidteprojektet og Risbjerggårds endeligt

Der var fuldt hus til onsdagens borgermøde i Bibliotekscafeen om Bymidteprojektet, den fremtidige brug af Risbjerggård og nedrivning af salen.

De mange spørgsmål blev hovedsagelig besvaret af kommunens teknikere, arkitekter og det vindende arkitektfirma Vandkunsten, mens de lokale politikere, borgmester Helle Adelborg (A) og udvalgsformanden René Langhorn(DF), stort set holdt sig i baggrunden.

Det er vedtaget

René Langhorn understregede dog i sin velkomst, at nedrivningen af salen og projektet i store træk var endegyldigt vedtaget af kommunalbestyrelsen:

- Der har været flertal for en total nedrivning af “Gården”, men som et kompromis nåede vi dog frem til at stuehuset kunne bevares, skønt en retablering vil være meget dyr, bemærkede Langhorn.

Fra en række lokale foreninger og enkeltpersoner efterlyste man en forudgående dialog. Kritikken er hele tiden blevet mødt med tavshed og total mangel og evne til at skabe reel borgerinddragelse i større byudviklingssager, var en af de kritiske konstateringer fra salen.

HVIDOVRE AVIS bringer i næste udgave et mere fyldestgørende opfølgning af borgermødet.

Se i øvrigt Ugens Kommentar”.

<CHARENTITY>8</CHARENTITY>m-

BEVAR RISBJERGGÅRD! De engagerede aktivister fra ”Risbjerggårds Venner” havde denne velkomsthilsen, i form af et stort banner, til borgermødedeltagerne uden for Medborgerhuset.

BEVAR RISBJERGGÅRD! De engagerede aktivister fra ”Risbjerggårds Venner” havde denne velkomsthilsen, i form af et stort banner, til borgermødedeltagerne uden for Medborgerhuset.

menu
menu