DELAFTALE - BEDRE VILKÅR!

DELAFTALE - BEDRE VILKÅR!

SF: - 5,4 millioner kroner er på vej til mere pædagogisk personale i Hvidovre

I SF Hvidovre er vi glade for at der er faldet en delaftale på plads mellem regeringen og støttepartierne, der betyder, at de 500 millioner kroner som kommunerne får, som en del af finanslovsaftalen om minimumsnormeringer i 2020, skal fordeles efter kommunernes børnetal og udelukkende må bruges på pædagogisk personale.

Det har været vigtigt for SF, at pengene kun kan bruges på pædagogisk personale. På den måde sikres, at pengene ikke bare “forsvinder” til noget andet i kommunen, men går til det de faktisk er tiltænkt. For Hvidovre Kommune betyder det, at der i 2020 vil være mulighed for at ansætte ekstra pædagogisk personale for 5,4 millioner kroner, og dette beløb vil stige til det tredobbelte i løbet af de næste år. Udover pengene fra finansloven, har vi i Børne/ og Uddannelsesudvalget netop godkendt en bevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet på over 25 millioner kroner, som over de næste 4 år skal fordeles til de institutioner med flest sårbare og udsatte børn i 0-2-årsalderen. Dette skal sammenholdes med en yderligere bevilling til et kompetenceløft af vores medarbejdere ude i institutionerne.

Vi kan ikke love, at man allerede ser forandringerne i morgen, men vi kan love, at vi gør alt hvad vi kan, både i Hvidovre og i Folketinget, for at der kommer bedre vilkår, både for de ansatte og for børnene. Forhandlingerne om minimumsnormeringerne fortsætter. Der skal stadig besluttes hvorvidt normeringerne, som i 2025 skal svare til minimum 1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn, skal beregnes for hver institution, eller som et gennemsnit af alle institutioner i kommunen. SF kæmper for, at normeringen opgøres på institutionsniveau, fordi dette bedst sikrer, at de flere voksne kommer alle kommunens daginstitutioner til gode

Ina Strøjer-Schmidt, folketingsmedlem for SF

og Marie-Louise Jørgensen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF i Hvidovre.

SF portrætbilleder februar 2017 /  Marie-Louise Peschardt Jørgensen

SF portrætbilleder februar 2017 / Marie-Louise Peschardt Jørgensen

menu
menu