demente borgere går en utryg tid i møde

demente borgere går en utryg tid i møde

A. ANDERSEN om nedskæringer i hjemmeplejen:

Til min store overraskelse, erfarer jeg at Hvidovre Kommune vil nedskære antallet, af de private hjemmepleje firmaer, så der kun vil være Hvidovre Kommunes egen hjemmepleje samt ET privat hjemmepleje firma fremover.

Har Hvidovre kommune overhovedet tænkt på, hvilken utryghed og frustration det vil betyde for de demente borgere. Det vigtigste i en dement borgers hverdag er, at det er de samme mennesker som de kender og har tillid til, der kommer og sørger for at de får spist og især drukket den væske, der er så vigtigt hvis de ikke skal ende på akutmodtagelsen på Hvidovre hospital den ene gang efter den anden.

Da min mor startede med hjemmepleje, var det kommunens plejere der kom, her var det aldrig de samme personer der kom to dage i træk, der var et rend ud og ind af døren og personalet havde kun 10 minutter til hvert besøg, det resulterede i at der ikke blev spist eller drukket, min mor havde det rigtigt dårligt, det bevirkede at hun lukkede sig ind i sig selv.

Efter at vi skiftede til Pleje Danmark, er hun en helt anden person, meget gladere, tryg og jeg mærker ingen frustration. I dag kommer der to plejere en dag- og en aftenvagt, plejere hun har tillid til og kender navnene på. Sådan er det nu og sådan har været lige fra Pleje Danmark begyndte at komme hos min mor, de er søde og omsorgsfulde og jeg er meget tryg. Jeg kender til andre, der er lige så tilfredse med Pleje Danmarks personale som vi er.

Jeg er bange for, at der sidder mange demente i kommunen, der ikke har pårørende, der kan tale deres sag, så politikere tænk på, at hvis den tid kommer, ønsker I så at jeres hverdage, bliver dage I helst ikke vil opleve, for jeg har svært ved at finde Hvidovres ældrepolitiks tre værdier, der bygger på medmenneskelighed, tryghed og værdighed.

Nogle vil nok spørge, hvorfor jeg ikke selv tager mig af min mor, desværre bor jeg i Holbæk og har selv behov for hjemmepleje, men tro mig hvis det var muligt gjorde jeg gerne alt.

Jeg har boet i Hvidovre i mange år og her var det også Pleje Danmark, der hjalp mig, så jeg var rigtig ked af at måtte flytte.

Så politikere tænk på jeres egen alderdom, hvordan ønsker I den skal være og husk pensionister betaler også SKAT.

A. Andersen

menu
menu