Den folkelige dynamik bag foreningsdanmark

Den folkelige dynamik bag foreningsdanmark

Temamøde hos Ældre Sagen i Hvidovre C på næste torsdag den 22. marts med Aksel Bording som indleder

Vi tænker nok ikke over det i hverdagen. Det er blevet en hel naturlig del af vores liv: Det foreningsdanmark, hvori vi frit og på eget initiativ kan samles og udfolde os og opnå kontakter på kryds og tværs uanset køn, social status, religion og politisk ståsted. Et liv som vi også gerne vil folde ud for dem udefra, der ønsker Danmark som deres nye hjemland. Fordi det befordrer samkvem og tolerance.

Den folkelige dynamik bag foreningsdanmark blomstrede op for godt 150 år siden inspireret af N.F.S. Grundtvigs tanker, og det vil Aksel Bording, Stevns, berette om, når han på næste torsdag den 22. marts kl. 14 besøger Ældre Sagen i lokalerne i Hvidovre C.

Aksel Bording kommer med erfaringer fra bl.a. arbejdet som friskolelærer og forstander gennem 25 år på Rødvig Friskole og vil fortælle om den dynamik, der opstår når en gruppe mennesker ønsker noget gennemført og ikke venter på, at nogen udefra - måske ovenfra - kommer og gør noget for en. Det bliver også en beretning om det foreningsdanmark, som er blevet en værdifuld del af vores kulturelle identitet og har haft afgørende indflydelse på udviklingen af det danske folkestyre.

Medbring gerne din Højskolesangbog, så du med Aksel Bording som forsanger får brugt stemmebåndet. Prisen for at deltage er kun 40 kr. incl. kaffe/the og kage. Tilmelding til Ældre Sagens kontor i åbningstiden, tlf. 36 47 85 15.

menu
menu