Den gamle danseskole skal nu rives ned

Den gamle danseskole
skal nu rives ned

Skal give plads til en udvidelse af aktivitetscentret

Igennem generationer har en tusindtallig skare af Hvidovreborgere, børn, unge, voksne og ældre haft fornøjelige og lærerige timer med dans og gymnastik i bygningen på Hvidoregade 51 hos Erik og Elin Nielsen, og senere hos deres efterkommere, datteren Anne Grethe Hamm og senest barnebarnet Mette Hamm. Det blev til over 70 års virke i bygningen, inden Mette Hamm lukkede ned i Hvidovregade og flyttede sit institut til lokaler på Arn. Nielsens Boulevard.

For mange er det utvivlsomt lidt vemodigt, at man nu må sige farvel til denne bygning fra 1948, der indeholder så mange glade minder. Men "tidens tand" har sat sine spor, og tekniske undersøgelser har påvist, at ejendommen ikke er særlig anvendelig.

Spektakulært køb

En nedrivning stod dog ikke på dagsordenen, da den tidligere borgmester Helle Adelborg for to år siden (2. feb. 2020) fik bemyndigelse til at genneføre en købshandel på næsten 6. mill. kroner for ejendommen, og der yderligere blev afsat ca. 2,2 mill. til renovering. Det skete med henblik på en udvidelse af Aktivitetscentret på nabogrunden.

Senere viste det sig at en gennemgribende istandsættelse af den gamle bygning til formålet var helt uhensigtsmæssig, og ville løbe op i mere end 14 mill. kr. Bl.a. de mange trapper og en et større brandsikringsprojekt umuliggjode en sammenfletnig med aktivitetscentret.

At der ikke havde været forudgående bygningsundersøgelser medførte en del kritik i kommunalbestyrelsen, bl.a. fra de to løsgængere Steen Ørskov og Lisa Skov (tidl.C), men borgmesteren fik dog opbakning af budgetforligspartnerne.

Bygningen fik sluttelig dødstødet ved budgetforliget her i efteråret, hvor det blev besluttet at nedrive Hvidovergade 51, med henblik på oprettelsen af èn parcel til en udvidelse af Aktivitetscentret med 200 kvdm. bl.a. til etablering af en aktivitesal, værksteder samt kontorlokaler til Ældrerådet. mads-

menu
menu