DEN NY SUNDHEDsAFTALE LØSER IKKE ALLE PROBLEMER

DEN NY SUNDHEDsAFTALE
LØSER IKKE ALLE PROBLEMER

Vi skal tænke i nye løsninger, bl.a. omkring den tiltagende lægemangel, skriver VAGN MAJLAND(A):

I næsten al ubemærkethed godkendte Hvidovre kommunalbestyrelse lige før sommerferien en sundhedsaftale for 2019-2023. Det er den fjerde sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen.

Udgangspunktet har været et fælles ønske om at lave en klar og fokuseret aftale, der lægger nye spor for et dynamisk og tæt samarbejde om sundhed til gavn for de mange borgere, der har brug for indsatser på tværs af sektorgrænserne.

Udarbejdelsen af sådan en sundhedsaftale har taget sit udgangspunkt i Sundhedsministeriets otte nationale mål for sundhedsvæsenet.

Det er noget af en opgave, at omsætte nationale mål til noget, der kan fungere lokalt i Hvidovre Kommune. Det bliver dog bedre og bedre, men der er dog stadig et stykke vej til opnåelse af lige og uhindret adgang til sundhed. Til trods for, at der er gjort et stort stykke arbejde, er der stadig alt for mange borgere, der oplever uhensigtsmæssige akutte indlæggelser og genindlæggelser. Vi har stadig en social skæv fordeling af sygdomme, og alt for mange borgere, der falder mellem systemerne. Det gælder også i Hvidovre.

Et af de store problemer i de kommende år vil være den tiltagende lægemangel. Netop ordet lægemangel findes slet ikke i aftalen. De problemer der er en følge af en manglende mulighed for at have sin “egen” praktiserende læge, bliver derfor heller ikke søgt løst denne gang.

Hvis ikke vi skal mærke problemerne for alvor i Hvidovre i de kommende år, må vi begynde at tænke i mulige nye løsninger, som vi enten selv kan indføre eller som vi kan bidrage med til den næste sundhedsaftale.

Vagn Majland, næstformand, Socialdemokratiet i Hvidovre

menu
menu