Den planlagte skamfering!

Den planlagte
skamfering!

Der bliver ikke plads til megen kulturbevaring og mangfoldighed for borgerne og det lokale foreningsliv i det kommende bymidteprojekt, der næsten alene er koncentreret omkring lokaliteter til Teater Vestvolden, café og kommunale administrationskontorer.

Navnet Risbjerggård - den gamle bygning fra 1800-tallet - er kommunalbestyrelsen åbenbart også parat til at udslette, sandsynligvis med et eller andet tumpeagtigt navn á la “Kometen”, når den gamle solide murstensbygning utvivlsomt bliver kvast til fordel for det uskønne sort/brune betonbyggeri, vi kan se på den anden side af gaden.

Apropos Risbjerggårds forbygning, - den gamle, oprindelige krostue og pejsesal - som et beskedent flertal i byrådet har forsøgt at få bevaret i et kommende såkaldt kulturprojekt, så kan man befrygte at det er nok også ved at komme med i nedrivningsplanerne? Kommunen har i længere tid haft teknikere i gang med grundige undersøgelser af bygningernes stand, og vi vil blive forundret, hvis dette bestillingsarbejde munder ud i en positiv bevaringskonklussion.

Sandheden er jo at skamferingen er nøje planlagt med den total misligholdelse af Risbjerggård, siden Hvidovre Kommune overtog ejendommen i 1967.

Lige nu byder vore “vise fædre og mødre” i byrådet på en mere eller mindre tys-tys-nyhed omkring Risbjerggård-projektet, nemlig to kunstværker - nok af den flippede karakter - der ikke vil have en døjt med Hvidovres kulturelle, folkelige fortid at gøre.

Man burde sende Hvidovre Kommunes kulturarvs-udnævnelse tilbage med tak for lån!

menu
menu