Der arbejdes seriøst på et lokalpolitisk manifest!

Der arbejdes seriøst på
et lokalpolitisk manifest!

Det er snart 12 år siden.

Det var den 21. november 2006, at Kuglepennen var til sit første møde i kommunalbestyrelsen. Penneføreren havde ganske vist været der før - men det skriver sig endnu længere tilbage i forhistorisk tid. Kuglepenne bliver slidt og skiftet ud - på samme måde som medlemmer af kommunalbestyrelsen. At enkelte kuglepenne af en markant høj kvalitet holder i mange år er dog et faktum - et faktum, som ikke nødvendigvis differentierer kuglepenne nævneværdigt fra kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Kuglepennen har ikke deltaget - men overværet - omkring 170 af de sidste 12 års godt 181 møder.

Persongalleriet på de 21 pladser har gennemgået en naturlig udvikling. Mange er forsvundet fra den politiske scene og nye er blevet valgt ind og er nu klar til at gøre en indsats for sig selv og for Hvidovre. Men der er også medlemmer som sejlivet, stædigt og vedholdende har formået at holde deres politiske tunge balancerende lige i munden og som derfor mere eller mindre er blevet en fast støvet del af interiøret i den smukke byrådssal.

Kuglepennen erindrer et citat af Charles de Gaulle. Denne store franskmand kendte næppe til A.P. Møller, der i Danmark er kendt for sine ord om, at intet tab skal ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu.

Men Charles de Gaulle pointerede, at det er vigtigt i politik at vide, når det er tiden til at trække sig tilbage. Med stor sandsynlighed kender ikke alle Hvidovres 21 folkevalgte disse kloge ord..

Kuglepennens ejermand trækker sig nu tilbage

Den tid er slut hvor samtlige møder i kommunalbestyrelsen bliver skarpt og kritisk overvåget og hvor Kuglepennen i ny og næ fik mulighed for at reflektere over mange sælsomheder i byens fornemmeste råd. Kuglepennen har oplevet nogle fantastiske møder. Enkelte på så højt et underholdende niveau, at intet dansk absurd teater på sin bedste aften når bare i nærheden af lignende scener.

Kuglepennen kunne skrive en tyk bog om mange mærkværdige debatter og diskussioner.

Men det vil føre for vidt. Kuglepennen husker eksempelvis en hårdkogt debat, som strakte sig over hele to stive klokketimer. Den handlede om nogle vedtægtsændringer i Spildevandscentret. Da man nærmede sig midnat og alle var trætte blev udgangen på diskussionen, at man stemte om konsensus!

Konsensus karakteriseres vel normalt ved en beslutningsproces, der ikke baserer sig på en flertalsafgørelse, men på maksimal enighed i sammenhængen. Men pyt med det - sådan noget stemmer de folkevalgte her i byen altså om..

Kuglepennen er imidlertid gennem årene blevet lidt grebet af stemningen. Og den har derfor besluttet, at den - når den har fået skiftet den udslidte blækpatron - vil tilbage på den lokale politiske scene. Ikke som tilhører i presselogen - men med en fast skuffe i kommunalbestyrelsen.

Kuglepennen har en mening om stort set alting her i 2650.

Og Kuglepennen har undersøgt, hvad konsensusudviklingen i det senmoderne lokalsamfund i Hvidovre har betydet for stemmeafgivningen. Kuglepennen har også undersøgt hvilke konsekvenser konsensus har haft for midterpartiernes positioneringer i det politiske spektrum.

Og Kuglepennen har bidt mærke i, at individualisering, aftraditionalisering, øget refleksivitet og globalisering har påvirket Hvidovreborgernes partielle tilhørsforhold. Det har medført ændrede vilkår for de politiske partier. Den øgede sociale mobilitet har - også her i Hvidovre - bevirket, at båndet mellem de socioøkonomiske klasser og de respektive partier er markant svækket. Derfor forsøger de gamle partier nu at bevare vælgertilslutningen ved at føre en populistisk konsensuspolitik. Fra mange sider hører Kuglepennen derfor en både kraftig og nuanceret kritik af konsensusdemokratiet.

Det må der gøres noget ved.

Kuglepennen siger nu farvel

Men også på gensyn.

Der er kun lidt over tre år til næste kommunalvalg. Kuglepennen har travlt - og der arbejdes i godt selskab på et helt nyt politisk lokalt manifest..

Et enkelt ubesvaret spørgsmål står dog tilbage:

Hvorfor danser balletdansere altid på tæerne?

Ville det ikke være lettere at vælge nogle højere balletdansere?

menu
menu