Der er behov for øget indsats mod trængsel

Der er behov for øget indsats mod trængsel

Trængslen er enorm på de vestegnske motorveje, og det bliver værre og værre. I 2010 spildte trafikanter i hovedstaden 9,3 millioner timer i køkørsel, og sidste år viste en ny rapport fra Region Hovedstaden, at det tal fordobles frem imod 2035.

Når vi samtidig ved, at kommunerne på Vestegnen vil vokse markant de kommende år, vil det give yderligere trafikale udfordringer. I løbet af de næste 15 år vil indbyggertallet eksempelvis i Ishøj vokse med over 15 procent, i Hvidovre med næsten 13 procent, Glostrup med 12 procent og Brøndby med 9 procent. Og sådan ser det ud på hele Vestegnen, viser en analyse fra Region Hovedstaden.

Det må altså være tydeligt for enhver, at vi ikke bare kan fortsætte som hidtil, men at vi må og skal tænke nyt og stort. Og ikke mindst afsætte de ressourcer, der er nødvendige.

Udvid motorvejene på Vestegnen

Vi kan godt lide, når folk går på arbejde og forsøger sig selv og deres familier og er med til at få hjulene til at dreje rundt – men så har vi også en forpligtelse til at gøre det så let og hurtigt og smidigt som muligt.

I alt spilder Danmark svimlende 20 milliarder kroner om året på, at danskerne sidder i kø, vurderer Dansk Industri (DI). Og netop DI var sammen med Dansk Erhverv og Dansk Byggeri netop i denne uge i Dagbladet Børsen med et fælles ønske til Folketinget om at tilføre infrastrukturen et fortjent løft.

Det gør erhvervsorganisationerne selvfølgelig ud fra virksomhedernes synspunkt, men jeg vil gerne lægge oven i det, at det selvfølgelig også handler om pendlernes dyrebare tid og muligheder for at passe deres arbejde. De ting hænger naturligvis sammen og skal ses samlet.

Behov for tre klare prioriteter

Netop i disse uger forhandler vi fra regeringspartiernes side infrastruktur med Folketingets partier, og jeg ser i den forbindelse nogle helt konkrete muligheder for at lette de vestegnske borgeres hverdag.

Det gælder om udvidelser af både Ring 3 og Ring 4, og det gælder ikke mindst om at komme i gang med arbejdet om en ny Ring 5 Syd, der skal aflaste de eksisterende motorveje og dermed give danskerne kortere rejsetid til og fra arbejde – og dermed sikre dem mere tid med familierne i hverdagen.

Når en aftale forhåbentligt inden længe vil falde på plads, skal den blandt andet måles på, om den letter hverdagen for danskerne. Det vil jeg og Det Konservative Folkeparti i hvert fald arbejde benhårdt på.

Med venlig hilsen

Merete Scheelsbeck

medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti

menu
menu