Der er hjælp at hente i Broen

Der er hjælp at hente i Broen

Nyt forebyggende tilbud henvender sig til voksne

I Karetmagerporten i Avedøre tager Rikke imod. Hun er leder af Broen, som er et tilbud til voksne borgere, der ikke i forvejen modtager støtte fra kommunens voksenområde.

I Broen kan du komme ind fra gaden eller ringe og aftale et møde og få hjælp til det, du selv oplever, er en udfordring eller et problem i dit liv. Broen henvender sig til borgere, der af forskellige grunde ikke selv kan løse de problemer, der kan opstå i livet.

Broen åbnede i september måned, og en del borgere har allerede fundet vej eller er blevet guidet videre til kommunens nye forebyggelsestilbud. Fremover vil Broen være indgangen, når en borger ønsker støtte. I Broen er der efter én eller et par afklarende samtaler mulighed for at skabe et forløb på op til 20 uger, hvor formålet er at få hjælp til at lære at håndtere, det der volder én problemer.

- Vi skal helst ikke gøre det for borgeren, men støtte ham eller hende i at lære at klare udfordringen fremover. Det er en supersvær balancegang, siger Broens leder Rikke Porting Høffding. Indtil videre har der bl.a. været efterspørgsel efter hjælp til at få styr på privatøkonomien og til boligsøgning. Men også ensomhed fylder en del hos mange:

- Det er tydeligt, at de tre ting har været efterspurgt her i opstarten, fortæller Rikke Porting Høffding. Udover økonomi, bolig og ensomhed, er der også kommet borgere, der mangler struktur i hverdagen:

- Det er typisk unge, og nogle gange handler det om at hjælpe dem med at bruge deres tid og energi på det rigtige, fortæller Broens leder. Hos Broen får du hjælp - også til at komme videre til andre tilbud. Det kan f.eks. være et tilbud, der kan hjælpe én, der oplever ensomhed.

Teamet i Broen består udover lederen Rikke, af Thomas, der er socialpædagog og tidligere har arbejdet i Socialpsykiatrien bl.a. som udgående medarbejder, af Ditte, der også er socialpædagog, og har arbejdet i Socialpsykiatriens aktivitetstilbud Samleren. Så er der Grace, der er socialrådgiver og har erfaring fra handicap- og voksenspecialområdet. Anders er virksomhedspraktikant og kan bl.a. hjælpe med at lære at få styr på privatøkonomien.

- Vi oplever, at der er borgere, der er begyndt at høre om os - og de skal bare ringe eller møde op i vores åbningstid, lyder det fra Rikke Porting Høffding, der har fokus på at udbrede kendskabet til Broen.

- Vi vil gerne ud at fortælle om os selv - også gerne dér, hvor vi ikke typisk gør opmærksom på os selv. Det kan være en forening eller en institution, der gerne vil have os til at komme til et møde. Vores opgave er at gribe folk tidligt, før deres problemer og udfordringer bliver for uoverskuelige.

Broen er fysisk placeret i lokaler i Karetmagerporten 3A. Åbningstiderne er mandag og fredag kl. 10.00-12.00 og tirsdag og torsdag kl. 15.00-17.00.

Broen indvies officielt på næste onsdag den 12. december fra kl. 15-17 ved et arrangement, hvor borgmester Helle Adelborg og formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Charlotte Hougaard Larsen taler. Alle er velkomne.

menu
menu