DER ER OGSÅ fORBEDRINGER PÅ IDRÆTS-/FRITIDSOMRÅDET

DER ER OGSÅ  fORBEDRINGER PÅ IDRÆTS-/FRITIDSOMRÅDET

Der er skrevet meget om budget 2020, hvor der er fremhævet de forskellige forbedringer og udvidelser i budgettet, som f.eks. på skoleområdet, daginstitutionsområdet, socialområdet, den grønne pulje, byggesagsområdet, udvidelse af plejehjemskapaciteten, det specialiserede børne- og voksenområde, puljen til det frivillige sociale arbejde, og meget mere.

Som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, er jeg imidlertid også glad for, at det desuden er lykkedes at skaffe forbedringer på bl.a. idrætsområdet.

Hvis vi ser på Helhedsplanen for idrætsområdet, afsætte der yderligere kr. 1,7 mio. i 2021, så der samlet er kr. 7 mio., og yderlige kr. 7 mio. i årene 2022 og 2023. Det betyder, at der nu kan finansieres udbedring af omklædningsfaciliteterne i HBC Hallen, nyt omklædningsrum ved Sønderkær/Rosenhøj, og i 2020 vil der være kr. 4 mio. til rådighed til forarbejdet til HBC og Sønderkær/Rosenhøj projekterne. Der afsættes kr. 20 mio. til opførelse af skolehaller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen i 2022 og 2023. Jeg håber så, at vi får bygget nogle haller i den nødvendige størrelse og med de nødvendige mål, så de kan bruges til kampe og stævner inden for de sportsgrene, der kan få gavn af hallerne. Vi har lidt for ofte oplevet, at vores sportsfaciliteter, lige præcis ikke er rummelige nok, hvorfor der skal søges dispensationer for at afvikle kampe og stævner. Der afsætte også kr. 1 mio. til renovering af Avedøre Ridecenter.

Det har i mange år været et stort ønske at få udvidet sæsonen i vores Skøjtehal. Nu bliver der udvidet med april måned. Svømmehallen i Avedøre Idrætscenter får ligeledes udvidet åbningstiden på udvalgte helligdage.

Med budget 2020 er der således skabt forbedringer på mange politikområder, og det er jo rigtig godt, men det kommer oven på nogle år, hvor der er sket store besparelser. I SF håber vi på, og arbejder for, at der fremover kan rettes op på en del af de tidligere besparelser, men lige nu glæder vi os over, at have været med til at vedtage et ganske fornuftigt budget 2020.

Niels Ulsing - SF.

menu
menu