Der er plads nok til heste

Der er plads nok til heste

I den forløbne uge har der været afholdt møde mellem Hvidovre Kommune og Avedøre Ridecenter om, hvordan centret kommer til at leve op til kravene i hesteloven

Bekymringer for om Avedøre Ridecenter kan leve op til kravene i Hesteloven manes til jorden af Hvidovre Kommune.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommunes Center for Plan og Miljø om, Hvidovre-Avedøre Rideklub kan forvente, at de også efter 1. januar 2020 kan have heste i deres stalde.

Har Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt styr på alle aspekter af lovgivningen?

- Ja. De stålrammer, der er placeret i hesteboksene, skal sikres, så hestene ikke kommer til skade. Boksenes størrelse skal justeres og hestene skal fordeles i de enkelte bokse efter stangmål, så boksene overholder krav til stangmål, svarer Hvidovre Kommune.

Kan rideklubben vide sig sikker på, at de kan fortsætte som hidtil efter hesteloven træder i kraft 1.1.2020?

- Ja, med den ændring, at der vil være 27 hestebokse i stedet for de 28 bokse, der er i dag. Der vil være plads til ponyer i alle størrelser og til heste op til stanghøjde 1,77 m, lyder det fra kommunen.

Er rideklubben inddraget i, hvad der skal ske, for at centret kommer til at leve op til kravene i hesteloven?

- Rideklubben er blevet inddraget. Der blev holdt et møde mellem rideklubben og repræsentanter fra Kultur og Fritid og Trafik og Ejendomme i Hvidovre Kommune onsdag den 27. november. På mødet blev det aftalt, at der i forbindelse med ombygningen af ridecentret bliver nedlagt en hesteboks, så pladsen kan bruges til et større foderrum og en udvidelse af de andre hestebokse. Det er aftalt et opfølgende møde med Avedøre Ridecenter for at aftale, hvordan de tiltag, der skal sikre, at Avedøre Ridecenter lever op til hesteloven, bedst kan gennemføres, svarer Hvidovre Kommune.

Fra Hvidovre Kommune lyder det endvidere, at der er dialog med rideklubben om, hvilke ændringer, der skal laves for at Avedøre Ridecenter lever op til hesteloven.

- Det er aftalt, at kommunen mødes med Avedøre Ridecenter igen i uge 49, for at finde en hensigtsmæssig indpakning af søjler i de hestebokse, der har søjler i boksen, slutter Hvidovre Kommune.

key

menu
menu