Der er vist ingen plan!

Der er vist ingen plan!

- men vi vil gerne være med til at drøfte ideer, skriver MICHAEL SABROE:

Lisa Skov (Kons) efterlyste i sidste uges avis en plan for Hvidovres skolepolitik. Der er vist ikke nogen.

Som borger i Hvidovre efterlyser jeg en plan for Hvidovre Havn.

Nu ser det omsider ud til, at Søspejderne kan få lov til at genopføre deres klubhus.

Men er der nogen arkitektoniske rammer det klubhus skal holde sig til?

Farvevalg, størrelse, ydre udformning eks. kunne pladsen udnyttes bedre ved at opføre huset i to plan med bådene forneden og foreningslokaler foroven.

Vi skal forhåbentlig ikke have endnu et containerhus?

Roklubben, som vel har havnens bedste placering, har indgået en aftale med kommunen og solgt klubhuset for en krone. En rigtig fornuftig aftale for begge parter, der bestemt giver muligheder.

Men er der en plan for et nyt klubhus?

Eller skal vi bruge et stort årligt beløb på at vedligeholde eller restaurere en udtjent bygning?

Vi i det Konservative Folkeparti i Hvidovre har igennem længere tid arbejdet med et projekt omhandlende en total renovering af Hvidovre Havn, så den kan blive attraktiv og til glæde for alle Hvidovres borgere.

Vi MÅ have en helhedsplan for udviklingen / renovering af Havnen, så slutresultatet bliver attraktivt for os alle.

Det vil naturligvis koste penge, hvorfor vi arbejder med en faseopdeling, hvor vi over de næste 5-10 år, efter hvad kommunens budget tillader, kan få et lækkert havnemiljø til gavn og glæde for de aktive medlemmer foreningerne har i Havnen samt kommunens øvrige borgere

Vi kunne jo tænke nyt og eksempelvis bygge et “dobbelt” hus med Roklubben i den ene halvdel med bådehal forneden og klublokaler på 1. sal. (med udsigt over havnen).

OG et maritimt center med lokaler i den anden halvdel, med lokaler til undervisning, møder, kaffestue til vinterbaderne, måske?. Kommunens skole klasser kunne holde eks en bioscience uge der.

Et maritimt Quark?

Og så blev der jo plads til det meget tiltrængte toilet på havnen.

Mulighederne er mange - der mangler bare en plan og interesse fra vore politikere og forvaltning.

Vi i det Konservative Folkeparti står gerne til rådighed for en drøftelse af vore ideer til et løft af havnen og drøfter gerne vore ideer med andre, der som os, har et ønske om et attraktivt havnemiljø i Hvidovre.

Nu fik vi jo en fin strand i Hvidovre, hvorfor næste skridt naturligt vil være et attraktivt havnemiljø.

Med venlig hilsen

Michael Sabroe

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkeparti Hvidovre

Stentoftevej 55

menu
menu