Der hvor det giver mening

Der hvor det giver mening

En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at københavnere i stigende grad ønsker at flytte til omegnskommunerne, herunder Hvidovre, frem for at bo i København.

Man kan simpelthen få flere kvadratmeter for pengene i Hvidovre end man kan i København.

Det faktum er der ikke noget nyt i. Det nyere er, at der i modsætning til sidste højkonjunktur nu også er arbejde at få i København og Storkøbenhavn. Jobmuligheder i området hjælper selvklart med til at gøre det attraktivt at bo i en by som f.eks. Hvidovre, hvor der således ikke er langt til arbejde, og hvor man derfor ikke skal spilde særlig meget tid på transport til og fra arbejde.

Dansk Byggeri anbefaler således ikke overraskende, at der generelt udbygges i omegnskommunerne. Det er naturligvis i Dansk Byggeris medlemmers interesse. Dertil anbefaler Dansk Byggeri, at den eksisterende boligmasse udnyttes bedre, og at der bygges i højden, hvor det giver mening.

Især det sidste: Hvor det giver mening, er en god pointe. Uanset om der udbygges, om eksisterende byggeri udnyttes bedre, eller om der bygges i højden, så skal det give mening i forhold til, om den øvrige service og infrastruktur i byen kan følge med i udviklingen. Så dem der allerede bor her ikke får ødelagt den værdi, de har ved at bo i forstaden. Så vi fortsat har fysisk plads i vores institutioner og skoler, og så vores trafik- og vejnet kan følge med de behov, vi har.

Bæredygtig byudvikling handler ikke alene om at bygge bæredygtigt. Det handler også om, at der kontinuerligt arbejdes på at skabe bymiljøer, der tilgodeser de behov både nuværende og kommende beboere måtte have.

menu
menu