Der må bygges otte etager

Der må bygges otte etager

Debatten i kommunalbestyrelsen afdækkede dog tydeligt, at Hvidovre har behovet for en overordnet boligpolitik

13 af kommunalbestyrelsens medlemmer sagde ja til byggeprojektet på Kvickly-grunden, da sagen i sidste uge var et punkt på dagsordenen.

Det var Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre der mente, at en reduktion i det oprindelige projektforslag for Kvickly-grunden, således at der maksimalt må bygges otte etager på hjørnet ad Hvidovrevej og Allingvej, vil gavne og ikke skade lokalområdet og Hvidovre.

Men der var i kommunalbestyrelsen ikke enighed om at sige ja til projektet. Bekymringen hos Konservative, Hvidovrelisten, SF og Enhedslisten gik først og fremmest på det kommende byggeris højde - og højden - som nu er reduceret fra 11 til 8 etager - var hovedargumentet for, at de stemte nej.

Et spændende projekt

Steen Ørskov (C) gav udtryk for, at det oprindelige projekt var en god idé og flot, men:

- Vi Konservative er stadigvæk skeptiske for højden. Det er for højt og vi stemmer derfor nej.

Anders Wolf Andresen efterlyste kommunens "kommende boligpolitik":

- Vi trænger til en boligpolitik. Omkring det konkrete projekt på Kvickly-grunden er det SF´s holdning, at det er for massivt med sine otte etager - det er ikke bæredygtigt for området.

Rene Langhorn (O): Vi respekterer at højden nu er sat ned fra 11 til 8 etager og Dansk Folkeparti siger ja til at der kan arbejdes videre med sagen.

Mogens Leo Hansen (Ø) mente også, at det kommende byggeri vil blive for højt og massivt, mens Torben Nowicki Rasmussen (V) mente, at der er tale om et "meget spændende projekt":

- Men Venstre er enige med SF i, at det er på tide at vi her i Hvidovre får gang i en boligpolitik således at behandlingen af den enkelte byggesag i fremtiden bliver lettere.

Anders Liltorp pointerede, at Socialdemokratiet "ikke lider af politisk højdeskræk":

- Vi skal i aften forholde os til et tillæg til Kommuneplan 2016 - og vi støtter byggeprojektet på de otte etager.

Kommunalbestyrelsens beslutning - med 13 stemmer for og otte imod - betyder, at projektet med at udbygge butiks- og boligområdet på Kvickly-grunden nu går ind i næste fase. Bebyggelsesprocenten reduceres i forhold til det oprindelige forslag fra 180 til 140, og der skal primært bygges i fire etager på Kvickly-grunden. På hjørnedelen af grunden gives der dog mulighed for at bygge i op til 25 meter og otte etager.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu