Der skal findes 70 mio. kr.

Der skal findes 70 mio. kr.

...og problemerne stopper ikke der, lyder det fra kommunens direktion

- I erkendelse af den strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der skal arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

Sådan lyder det i Hvidovre Kommunes beskrivelse af årets arbejde med budgettet for 2019 og de kommende 3 år. Den strukturelle ubalance, som Hvidovre Kommunes direktion peger på, handler om, at der ikke er balance mellem udgifter og indtægter i en årrække.

I Hvidovre skyldes den strukturelle ubalance blandt andet, at skatteindtægterne fortsat er dalende, samt at den demografiske udvikling betyder, at der modsat er øgede udgifter. Fra kommunens direktion lyder den nedslående melding således, at hverken den strukturelle ubalance vil ændre sig, eller nedbringelsen af udgifter vil gå ubemærket hen for borgerne.

Kan mærkes

- En genopretning af den strukturelle budgetubalance medfører uundgåeligt, at der kan forventes reduktioner i Hvidovre Kommunes aktiviteter med uundgåelige serviceforringelser over for kommunens borgere til følge, skriver direktionen i det rammebrev, som der er udsendt i forbindelse med starten på årets budgetarbejde.

Og uanset om millionerne findes, mener direktionen ydermere, at problemerne vil fortsætte i 2020.

- Det er Direktionens vurdering, at med udmøntningen af de 70 mio. kr. vil den strukturelle ubalance ikke være løst fuldt ud, hvorfor det må forudses, at der skal løses en tilsvarende opgave i tilknytning til budget 2020, står der i udmeldingen, der er dateret den 3. august.

key

menu
menu