- Desværre en stor stigning i affald...

- Desværre en stor stigning i affald...

Godt vejr og strøm er blandt årsagerne til, at affald havner i Kalveboderne

Københavns Kommune er opmærksomme på affaldsproblematikken ved Harrestrup Å og Kalveboderne, men først og fremmest opfordrer de borgere til at lade være med at smide affald.

- Vores renholdsmedarbejdere kommer gennem området dagligt, og de fjerner løbende affald, grene og andet skidt, som lægger sig langs bredderne, under broerne og ved dæmningerne, siger enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Morten Hjortgaard Christiansen.

Morten Hjortgaard Christiansen erkender dog også, at ikke alt affald bliver opfanget af renholdsmedarbejderne.

- Den stærke strøm i åen betyder dog, at en del af affaldet flyder meget hurtigt igennem, og derfor er det ikke altid, at vi ser det, før det ligger ude i Kalveboderne, siger han.

Varm sommer har betydning

Dertil påpeger han, at den varme sommer har haft en betydning for mængden af affald i åen og Kalveboderne.

- Generelt har den ekstremt varme sommer, hvor mange mennesker har opholdt sig udendørs, desværre gjort, at vi har set en stor stigning i det affald, der ligger smidt i både byen og naturområder, og det kan man også se i området omkring Harrestrup Å. Når det er sagt, har vi selvfølgelig et stort fokus på at holde åen ren, men vi har ikke mulighed for at dække hele området hele tiden, da det skal balanceres med vores øvrige opgaver, så det kan ikke undgås, at der indimellem vil samle sig noget affald forskellige steder langs åen, siger han.

Han tilføjer, at det helt indlysende ville være bedst, hvis affaldet slet ikke bliver smidt i naturen.

- Det bedste ville selvfølgelig være, at folk huskede at tage deres affald med sig, når de har brugt byens grønne områder, så kaffekopper, chipsposer og andet skrald ikke ender i naturen, slutter han.

På Hvidovre Avis’ spørgsmål om, hvorfor der ikke kan sættes et gitter op for enden af Harrestrup Å, så affaldet slet ikke kan flyde ud i Kalveboderne, henviser Københavns Kommune til HOFOR.

Læs hvad HOFOR siger til spørgsmålet i næste Hvidovre Avis.

key

menu
menu