Det energivenlige hus - dit valg?

Det energivenlige hus - dit valg?

Hvidovres fjernvarmeselskaber tilbyder varmeaftagerne en særlig og gratis serviceordning, hvor der løbende bliver holdt øje med fjernvarmeinstallationers tilstand

Huse - eller mere generelt bygninger - er typisk energi-slugere, når det handler om opvarmning, og jo ældre, jo værre. Overalt i Europa er der huse, der er utidssvarende set i lyset af de muligheder, der eksisterer for at optimere bygningernes energimæssige tilstand.

Der er eksempler på, at ganske få og simple energioptimeringer kan være med til at forbedre husets driftsøkonomi, men husejeren vælger alligevel at lade være med at gennemføre disse tiltag.

Husejeren kan vælge at skifte varmekilden ud fra f.eks. olie og naturgas til grøn fjernvarme - som i Hvidovre - og dermed sænke CO2-udslippet, hvilket ud fra et overordnet klimasynspunkt er ganske fornuftigt; men tilbage er stadig husets energimæssige tilstand. Hvordan er det med den?

Et totalt energioptimeret hus opnår formentlig det bedste energimærke og dermed den bedst mulige værdiansættelse. Det er der enkelte banker, der har opdaget, og som allerede giver favorable lån til energioptimering.

Hvidovres fjernvarmeselskaber tilbyder varmeaftagerne en særlig og gratis serviceordning, hvor der løbende bliver holdt øje med fjernvarmeinstallationers tilstand, og hvor der ved det første besøg udarbejdes en rapport over den energitekniske tilstand af den bygning, der leveres fjernvarme til. Med rapporten kan husejeren blive klogere på bygningens energimæssige tilstand, og hvor der skal sættes ind for at energioptimere huset. Det er et rigtig godt initiativ fra fjernvarmeselskaberne, men følger husejeren rapportens anvisninger på energioptimeringer af huset? Det ligger hen i det uvisse.

Det bør dog belyses nærmere for at få et billede af barrierer og muligheder for energioptimeringer.

Den Europæiske Klimafond støtter i øjeblikket et europæisk projekt, hvor det undersøges, hvorfor energioptimeringer af bygninger ikke har mere fart på? Det skal ses i lyset af, at der fra EU’s side fokuseres mere og mere på bygningernes energiforbrug og sættes initiativer i gang for at minimere energiforbruget.

EBO Consult, der administrerer fjernvarmeselskaber i Hvidovre, er partner i fondens projekt, og opgaven er at finde ud af, hvad der hindrer, at husejere ikke gennemfører energiforbedringer. Det kan der være mange årsager til, som f.eks. at der er tale om en stor investering, at det er svært at vælge de optimale til energiforbedringer, at energiforbedringer ikke prioriteres eller andet.

- Klimafonden er meget interesseret i at få et indblik i, hvad der hindrer bygningsejere i de forskellige lande i at gennemføre energioptimeringer, og i særdeleshed også hvad der skal til, for at der kommer gang i bygningsrenoveringerne, siger direktør Erik Christiansen fra EBO Consult.

- I fjernvarmeselskaberne har vi et godt billede af de muligheder, der er for den tekniske energirenovering, men vi savner konkrete bud på, hvilke overvejelser bygningsejerne gør sig. Vi er også interesseret i at høre fra dem, der har gennemført energiforbedringer, så vi får at vide, hvad der har motiveret dem. Projektet sætter fokus på disse indfaldsvinkler.

Hvis du vil give et bud på, hvorfor du har valgt eller ikke har valgt at energioptimere dit hus, så hører EBO Consult det gerne. Skriv til ebo@ebo.dk. Alle bud vil blive læst med interesse og indgå i projektet i anonym form, og alle bud vil blive slettet efter brug.

menu
menu