DET ER BARE FOR DÅRLIGT!

DET ER BARE FOR DÅRLIGT!

Beboer i Rebæk Søpark om nyordningen for madaffald:

Hvidovre Kommunes “NY ORDNING FOR MADAFFALD” udsendt til beboerne den 2. september 2019 med virkning den 1. oktober 2019 har fået en meget dårlig start, - i hvert fald i boligkvarteret Rebæk Søpark 3, 7 til 25.

Her bor cirka 1000 personer, som alle forventer Ejerforeningernes bestyrelses projekt om, at indkøbe og placere tre stk. modtagerstationer af typen molokker var på plads den 1. oktober 2019, og godkendt af Hvidovre Kommune til, at kunne modtage alt det sorteret madaffald, fra det øvrige affald, samme dato ejendommens skakter blev aflåst og lukket af Ejerforeningerne den 30. september 2019.

Den 20. september omdeler Ejerforeningen i Rebæk Søpark 7 til 25 informationsbrev til beboerne, hvor der står der ikke foreligger en godkendelse af projekt molokker, fra Hvidovre kommune. Til bestyrelserne i ejerforeningerne er der kun at sige, tag jer nu sammen, at det hele er endt som beskrevet, er ene og alene jeres ansvar. Beboerne i Rebæk Søpark kan kun bebrejde jer og ikke kommunen for I ikke har løst denne opgave godt nok. Og så har I oven idet besluttet at beboernes tidligere storskraldsordning er blevet stærkt begrænset i sin tekst i ejendommenes nye husorden.

Fejlene bliver forstærket af erstatningen for molokker bliver, at Hvidovre Kommune den 26. september 2019, placerer cirka 35 modtagercontainere på hjul langs ejendommens facader, til afhentning af affald fra den 1. oktober 2019. Med mulighed for de vælter i blæsevejr og tømmer sig for affald, kan de ikke i det antal placeres i Ejerforeningernes nyopførte aflåste containerhuse, da pladsen er optaget “hulter til bulter” af andre containere til andet formål. De nye containerhuse er for små og indretning og placering af containere her, overholder ikke kravene i Bygningsreglementet vejledning vedr. affaldssystemer.

Nu kan kvarteret igen belejres af rotter. Hvidovre Kommune har over sommeren afhentet alle rottefælderne i Rebæk Søpark.

Beboer i Rebæk Søpark

menu
menu