DET ER EN OMMER!

DET ER EN OMMER!

Forligspartierne sparer direkte på børnenes vilkår, mener fællestillidsrepræsentant:

Budgetforliget i Hvidovre rammer kommunens børn hårdt. Forliget indebærer en besparelse - inkl. mindre forældrebetaling - på 6,4 mio. kr. på daginstitutionerne. Baggrunden er, at man har valgt at sænke alderen for overgang fra vuggestue til børnehave til 2 år og 10 måneder. Resultatet bliver mærkbare normeringsforringelser.

Heller ikke SFO og klub går fri. Her henter man i budgetforliget 1,5 mio. kr. ved at ændre teknikken i tildelingsmodellen, men også her bliver resultatet ringere normeringer - og samtidig vil det blive sværere at sikre fuldtidsstillinger. Det er forstemmende og skuffende, at forligspartierne har valgt at spare direkte på børnenes vilkår i kommunens institutioner.

Der er heller ikke mange positive visioner for området i forligsteksten.

Kære politikere i Hvidovre - det må være en ommer!

Med venlig hilsen

Karin Vesterberg Hansen,

fællestillidsrepræsentant i Hvidovre Kommune

menu
menu