Det er ikke en ommer, det er vores politik!

Det er ikke en ommer, det er vores politik!

MARIE-LOUISE JØRGENSEN og ANDERS WOLF ANDRESEN med en replik til Socialdemokratiet og DF:

At SF's politike visioner for folkeskolen er meget forskellige fra Socialdemokraternes og Dansk Folkepartis, blev atter slået helt fast i sidste uges Hvidovre avis, hvor Børne- og Undervisningsudvalgets formand og næstformand fra henholdsvis Soc. og DF slog pjalterne sammen for at nedgøre SF's kritiske holdning til nationale tests.

SF mener, at elever og lærere kan bruge tiden mere fornuftigt end med forberedelse af eleverne til tests, afholdelse af tests og gennemgang af testresultater, der ikke kan bruges til meget andet end at udstille skoler med elever fra socioøkonomisk svage hjem.

Det er bestemt ikke en ommer. Det er det, vi mener!

I stedet for at udlægge andre partiers politik, som socialdemokraterne og DF gjorde i sidste uge, vil vi meget hellere fremlægge, hvilken folkeskole vi gerne vil have i Hvidovre.

Vi ønsker en folkeskole, hvor flest mulige skoler fritages for nationale tests. Vi ønsker en folkeskole med max. 24 elever i hver klasse og to-lærerordning, så der er tid og plads til den enkelte elev.

En folkeskole, hvor indeklimaet er i orden, så eleverne ikke bliver trætte og tunge i hovederne efter få timers undervisning, eller smitter hinanden med vira og bakterier.

En folkeskole, der bruger den omkringliggende natur aktivt i undervisningen, hvilket koster tid og ressourcer og kræver forberedelse! Noget som kan være svært i en tid, hvor folkeskolelærerne skal løbe hurtigere og undervise mere!

En folkeskole, hvor børn først starter, når de er klar til at komme i skole.

En folkeskole, hvor skoledagen har en længde, der passer til elevens alder og overskud, så der er tid og kræfter til at lege, dyrke fritidsinteresser og hygge med familie og venner, såvel uden for skolen i hverdagen, som i weekender og ferier.

Det er det, vi kalder RO PÅ og det giver bedre trivsel for både børn og voksne i den danske folkeskole.

I SF Hvidovre er vi enige i, at vores pressede lærere og ledere i folkeskolen gør det godt, men det er ikke det samme som, at vi ikke kan have en politisk holdning om, at der er ting i folkeskolerne, vi kan gøre bedre for både elever og ansatte. Det skylder vi vores skolebørn.

Marie-Louise Jørgensen og Anders Wolf Andresen,

Kommunalbestyrelsesmedlemmer,

SF

Anders Wolf Andresen.

Anders Wolf Andresen.

menu
menu