–Det er ikke Tarzanblade, de deler ud...

–Det er ikke Tarzanblade, de deler ud...

Vedholdende samarbejde mellem de forskellige aktører er nøglen til at løse problemet – og så er det afgørende, at politiet informeres, hvis der foregår utryghedsskabende aktivitet i boligområdet omkring Arnold Nielsens Boulevard og Hvidovrevej

– Jeg ved ikke, hvad det er, de deler, men det er ikke Tarzanblade.

Sådan lød en af beskrivelserne af aktiviteten i boligkvarteret Lejerbo omkring Arnold Nielsens Boulevard og Hvidovrevej.

For når mørket sætter ind, kommer der nogle gange dyre biler kørende til de mest stille dele af området. Unge går forbi bilerne, rækker noget ind og får tilsyneladende til gengæld noget ud fra bilerne.

En kvartersvandring i boligområdet ved Arnold Nielsens Boulevard og Hvidovrevej trak mange lokale kræfter til fra skoleområdet, boligorganisationen, politi og kommune til. Selv om det er svært at se problemerne, når der vandres i stor flok, så var meldingen fra beboerrepræsentanterne entydig: Selv om corona har sat en dæmper på aktiviteten, så foregår der hashsalg og utryghedsskabende aktivitet i området.

Efter en fællesvandring i området drøftede de mange deltagere i vandringen muligheder og hvad der skal til, for at løse problemerne.

– Som det ser ud lige nu, så er de anmeldelser, vi får, faldet med en tredjedel. Så objektivt set, ser det super fint ud i forhold til det vi kalder de udvalgte kriminalitetsområder. Dermed ikke sagt, at der ikke er udfordringer. Det er der, men rammen lige nu er, at det ser fornuftigt ud. Den subjektive tryghed er noget andet, nogle har en høj barre, andre har en lav. Der er mange holdninger til det, men hvis vi holder det her område op imod resten af Hvidovre, så ser det rigtigt fornuftigt ud, lød det fra Københavns Vestegns Politi.

Anmeld, anmeld, anmeld

Politiet opfordrede samtidig til, at beboerne i området anmelder det til politiet, hvis de oplever noget, der skaber utryghed i området.

– Vores opfordring herfra er: Anmeld, anmeld, anmeld. Men en opfordring fra mig skal også være, at man skal være opmærksom på ikke at dyrke de gamle historier alt for meget. Jeg anerkender de ting I ser, men jeg må også sige, at hvis ikke der var nogen, der købte de her stoffer, så ville der heller ikke være nogen, der solgte. De kører ikke herhen, hvis ikke der er kunder, lød det fra politiet.

Fra Hvidovre Kommune lød meldingen, at der er fokus på de unge, der eventuelt hænger ud i boligområderne og er i fare for at havne i kriminalitet eller stofmisbrug.

– Vi får informationer om hvilke unge under 18 år, der er blevet noteret af politiet, så det er selvfølgelig vores første prioritet, at vi følger op på det. Alle SSP-ansvarlige på alle skoler mødes en gang om måneden. Vi er hele tiden informeret i kommunen om, hvad det er for nogle unge vi ser og hvad gør vi ved det. Så der er hele tiden rigtig mange, der gør noget, forklarede Hvidovres Kommunes ansvarlige for SSP.

Fra Københavns Vestegns Politi lød det endvidere, at de lavthængende frugter som belysning og beskæring formentlig kan mindske nogle af problemerne. Den melding blev straks sendt videre til Hvidovre Kommunes Park & Vej.

Kvartersvandringen i boligområdet Lejerbo foretages med jævne mellemrum, men har altså være udskudt i en periode pga. corona.red

Kvartersvandring

Kvartersvandring

menu
menu