Det hele begyndte i ydmyge rammer

Det hele begyndte i ydmyge rammer

Hvidovre Vindmøllelaug blev stiftet i 2007 i nogle beskedne kontorlokaler - nu kan lauget holde 10 års-jubilæum

Den 24. marts kan Hvidovre Vindmøllelaug fejre 10 års jubilæum.

Den store dag markeres - i et tæt samarbejde med Middelgrundens Vindmøllelaug, som har 20 års jubilæum - med et stort jubilæumsarrangement i Comwell Conference Center Copenhagen.

Fra kl. 12 til 16 er der workshops, taler og spændende oplæg med blandt andre Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabel og Connie Hedegård. Den sene eftermiddag benyttes til afvikling af generalforsamlinger i de to vindmøllelaug og om aftenen er der festmiddag for de godt 430 deltagere, der har tilmeldt sig.

- I løbet af dagen vil samtlige deltagere efter tur blive inviteret op i Sky-baren, hvor de kan nyde udsigten over vindmøllerne over et glas og lidt snacks, fortæller Erik Christiansen, der er formand i Middelgrundens vindmøllelaug.

- Det er faktisk et af de eneste steder i københavnsområdet, hvorfra man kan se både vindmøllerne på Middelgrunden og også “vores” vindmølle, supplerer Erik Frølund, der er formand for Hvidovre Vindmøllelaug.

Den svære begyndelse

I anledning af det dobbelte vindmøllejubilæum har de to laug fået produceret et fint lille jubilæumsskrift.

Mange af avisens læsere husker sikkert endnu, hvordan vindmølleplanerne her i Hvidovre delte den daværende kommunalbestyrelse i næsten to lige stor halvdele, mens Hvidovres borgere slet ikke delte politikernes betænkeligheder.

Jubilæumsskriftet beskriver på udmærket vis, hvordan det hele begyndte:

- Hvidovre Vindmøllelaug blev stiftet i november 2007 under beskedne vilkår i nogle kontorlokaler i Hvidovre.

Der var pengemangel, og derfor gav Middelgrundens Vindmøllelaug et rentefrit lån til finansiering af de første initiativer i Hvidovre Vindmøllelaug. Lånet var på 150.000 kr. - og det var sikret, at lånet ikke skulle tilbagebetales, hvis vindmølleprojektet ikke blev til noget.

Med pengene i hånden kunne der nedsættes et sekretariat, der kunne tage sig af de indledende manøvrer, hvor blandt andet placeringsmulighederne for vindmøllerne skulle afdækkes. Efter et møde med Hvidovre Kommune og en efterfølgende henvendelse fra DONGEnergy, blev der udarbejdet et fælles prospekt for placeringen på Avedøre Holme.

Der blev nedsat en gruppe af lokale vindmølleentusiaster. Igennem næsten to år holdt de sammen med det ene formål at få projektet realiseret inden FN’s klimatopmøde i 2009 (COOP15) i København.

Da der er tale om en offshore vindmøllepark - selv om der kun er omkring 10 m til land - var det ikke Hvidovre Kommune, der skulle være myndighedsbehandler på projektet, men laugets bestyrelse besluttede, at der skulle foreligge lokalpolitisk tilslutning til projektet, før man ville gå i gang.

Det blev et tværpolitisk spil, hvor personlige holdninger blev afgørende, og det endte med en sejr for vindmølleprojektet med én stemmes flertal i kommunalbestyrelsen.

Hvidovres borgere bakkede op

Efter denne politiske holmgang viste det sig, at Hvidovres borgere stod last og brast om projektet. På borgermøderne var der så at sige ingen indsigelser mod projektet. Og da de 10.700 andele blev udbudt, var der også bred lokal opbakning til projektet.

Der var indhentet tilbud på vindmølleprojektet, som var klar til at blive realiseret efter godkendelse af de statslige myndigheder. Da vindmølleprojektet var i nærheden af Bella Centeret, hvor FN-topmødet skulle foregå, ville projektet blive et udstillingsvindue for den nyeste danske vindmølleteknologi.

Siemens 3,6 MW-vindmøller blev valgt af lauget og DONGEnergy i fællesskab. For lauget blev det et projekt på i alt 53,1 mio.kr. for en 3,6 MW vindmølle. Det første spadestik til Hvidovres nye smukke skyline på Avedøre Holme blev foretaget den 9. februar 2009 med deltagelse af blandt andet borgmester Milton Graff Pedersen og DongEnergys daværende koncerndirektør Niels Berg-Hansen samt bestyrelse, under stor pressedækning.

De to vindmøller - ejet af henholdsvis lauget og DONGEnergy - blev rejst i lyntempo og stod klar til klimatopmødet. Møllerne blev sat i drift 1. november 2009. Under stor festivitas ude på diget med over 200 inviterede gæster blev møllen indviet den 9. november 2009.

Siden da har DONGEnergy rejst endnu en 3,6 MW vindmølle, og møllerne er i dag et vartegn for Hvidovre, som er besøgt af mange ind- og udenlandske vindmølleinteresserede gæster.

Lånet fra Middelgrunden Vindmøllelaug blev tilbagebetalt efter et år.

En god forretning

Der blev som nævnt i sin tid solgt 10.700 andele.

- Andelene blev solgt for 4.999 kr., fortæller Erik Frølund:

- Og her og nu er godt 70 procent af interessenternes andelsindskud i Hvidovre-møllen blevet tilbagebetalt og CO2-besparelsen har været på 57.499 tons over årene.

- Hvidovre-møllen har i perioden 2009 til oktober 2016 produceret 77.076.419 kWh efter fradrag af fremstillingsenergien, fortæller Erik Christiansen:

- Det svarer faktisk til 48.173 personers årlige forbrug eller til 8.029 personers elforbrug i hvert af årene siden starten.

oas@hvidovreavis.dk

Hvidovres vindmølle har været en god investering for såvel miljø som andelshavere.

Hvidovres vindmølle har været en god investering for såvel miljø som andelshavere.

menu
menu