DET KAN SKE IGEN!

DET KAN SKE IGEN!

Alvorlige problemer for beboerne i klublejlighederne på Hvidovre Torv, efter ny udlejers overtagelse

- Vi er nærmest i rådvild desperation, siger en kreds af beboere i de såkaldte klublejligheder på Hvidovre Torv.

Som de fleste nok kan huske, skete der i året 2008 en frygtelig ulykke, da der opstod brand på Hvidovre Torv i taget. Det kostede et menneskeliv.

Kunne dette ske igen ?

- Svaret er desværre JA, det kunne ske i morgen, siger beboerne. - I december 2017 overtog en ny udlejer administrationen af klubværelserne på Hvidovre Torv. Siden da er det kun gået den forkerte vej.

- Os der bor på klubværelserne er måske ikke alle, de mest veltalende mennesker i kommunen. Derfor tør og kan mange her heller ikke brokke sig selv over åbenlyse og klare overtrædelser omkring vores naturlige rettigheder.

Flere beboere vælger nu at fremsætte deres bekymringer og klager, men ønsker at forblive anonyme, da de mener at faren for at blive sat ud af lejlighederne på torvet er til stede og overhængende, når de åbner munden.

FEJL på brandanlæg

Hovedlinjerne omkring beboernes problemer og ikke mindst klager og frygt for repressalier er her kort trukket op:

Brandalarmerings-anlægget: Der sidder et brandalarmerings anlæg på gangen. Beboerne har set det blive kontrolleret af brandmyndighederne sidste år, altså sommeren 2018. Men i sept. eller okt. 2018 står anlægget og bibber og melder en fejl på anlægget. Beboere har taget kontakt til det servicefirma der har telefonnummer og vagt på anlægget. Men intet er sket. Anlægget står stadig i januar 2019 og blinker med FEJL på anlægget. Så i tilfælde af brand. Vil det så virke eller ej?. Ingen kender svaret.

Nye ejere: Da ejendommens nye udlejer overtager i december 2017 går mange ting galt. Tidligere var det selskabet Kildegården Ejendomme der administrerede. Og alt fungerede. Man kunne kontakte dem, og fik besked når der skete vigtige ændringer i forhold til det at bo her. I december 2017 overtager Projektejendomme Aps. ejendommen - CVR nummer :1012000525. Der bliver ikke fremsendt noget som helst information om dette til beboere eller hvor eller hvordan man nu skal henvende sig i tilfælde af problemer. Det har siden vist sig at det er stort set umuligt at kontakte udlejer på telefon. Alle beboere henvises til at sende en mail, som så ikke altid bliver besvaret. Ydermere har udtrykker flere beboere, at de trues med udsættelse, hvis de brokker sig eller vil klage. Guderne må vide hvilke konsekvenser dette vil få i tilfælde af en større skade, så som en brand eller et sprunget vandrør, eller et smadret vindue eller indbrud, at man ikke kan få fat i sin udlejer for at få assistance?

Fjernet radiatorer: I klubværelserne på Hvidovre Torv har man fælles baderum, køkken og toilet. Normalt deler man disse rum 4-5 værelser pr. gang her. Sidste nye indfald fra udlejeren er så at han har fjernet beboernes egen indkøbte el-radiatorer i alle disse rum. Ud over det selvsagt er ret koldt at gå på toilettet eller i bad eller at lave mad i et køkken der er minus 2 grader, er dette selvsagt også til fare for at vandrør sprænger med de ulykker dette så må indebærer. Herudover ses dette også som en overtrædelse af lejelovens paragraf 11, hvoraf det klart fremgår, at udlejer har pligt skal sørge for adgang til el, vand, gas og varme som et minimum. Det er lidt som at bo i en gullak-lejr, og ingen tør råbe op om det.

Svamp og skimmel: Grundet manglende vedligehold gennem mange år, er der ligeledes svamp og skimmel i stort set alle fællesfaciliteterne. Dette er også udlejers ansvar, og intet bliver gjort for at fjerne eller forbedre dette. Flere har klaget over dette, og blot fået at vide: - “Ti eller bliv’ sat ud!”.

Manglende rengøring: Som det sidste, betaler alle 27 værelser/lejemål hver måned 200 kr. over huslejen for rengøring. Af deres kontrakt fremgår, at dette dækker over rengøring af gang, baderum, toilet samt køkken. En gang pr. uge rengøres. Da Projektejendomme overtog i december 2017, startede de med at nægte at dette var deres forpligtelse og hermed beboernes ret. Efter længere tids konflikter, valgte udlejningsfirmaet så dog at genindfører den rengøring, beboerne betaler for. Dog skal det siges at det ikke sker hver uge, ej heller opfylder de minimumsbetingelser for den almindelig rengøring, man kunne forvente at få for sine penge. Man er fire gange, der hver måned betaler 800-1000 kr. pr. måned for rengøringen. Nogle gange går der 14 dage til tre uger mellem rengøring, og ofte er det kun gangen der bliver vasket. Dette gavner ikke på indemiljø eller de hygiejniske forhold her.

Beboerne understreger sluttelig, at de også har henvendt sig flere gange til Hvidovre Kommune, uden at det har medført indgriben.

mads-

Uhumske toilet-og badeforhold, hvor udlejer/ejendomsadministratoren har fjernet el.radiatorer fra både beboernes fælles køkken, bad og samt toilet.

Uhumske toilet-og badeforhold, hvor udlejer/ejendomsadministratoren har fjernet el.radiatorer fra både beboernes fælles køkken, bad og samt toilet.

hgh

hgh

menu
menu