Det koster os borgere dyrt...

Det koster os 
borgere dyrt...

Det er formentlig ikke det mest taknemmelige job i verden at være ansat i Hvidovre Kommunes byggesagsafdeling i denne periode. Dels må der være ualmindeligt travlt, dels er der temmelig meget arbejde i vente. Ydermere må det i perioder regne ned over medarbejderne med henvendelser fra utilfredse og utålmodige borgere.

Heldigvis er arbejdet ikke ulønnet - selv om det vel kan diskuteres, om arbejdet er tilstrækkeligt lønnet. Uanset, så er der tilsyneladende ikke penge nok i Hvidovre Kommunes økonomi til at få has på problemet med de langmodige byggesagsbehandlinger.

Når vi skriver om det her i avisen er det ikke en kritik af den enkelte medarbejder, ej heller af afdelingen generelt.

Det handler heller ikke om utålmodighed eller utilfredshed, det handler alene om den enkelte borgers økonomi, der med langsommelige byggesagsbehandlingstider bliver presset.

Det handler om lånemuligheder, der udløber, fordi byggesagsbehandlingen er trukket i langdrag.

Det handler om pensioneringsplaner, der sander til og trækker ud, fordi huset ikke kan sælges som planlagt.

Og så handler det nu også om, at muligheden for at sige farvel til en lidet ønsket rockerborg i kommunen, måske er forpasset for denne gang?

Det koster kort sagt borgerne og kommunen dyrt, at der ikke sættes ind på de rigtige steder og tidspunkter.

menu
menu