Det lokale vindmøllelaug vil gerne inddrages i projektet

Det lokale vindmøllelaug vil gerne inddrages i projektet

- Vi havde gerne set, at det var Hvidovre Kommune - og ikke København og HOFOR der stod for tre nye vindmøller, siger formanden

I aften, torsdag den 12. maj er der informations- og borgermøde om de tre nye vindmøller, som Københavns Kommune og HOFOR ønsker opsat på Avedøre Holme. Det foregår kl. 18.00 i Multihuset på Høvedstensvej 45, hvor alle interesserede er velkomne

Der er tale om en forhøring om en kommende VVM-redegørelse for opstilling af HOFOR’s tre store vindmøller øst for kraftvarmeværket på Avedøre Holme.

Den lokale instans der har mest erfaring omkring et sådant projekt er utvivlsomt bestyrelsen i Hvidovre Vindmøllelaug I/S, og Hvidovre Avis har derfor spurgt formanden Erik Frølund-Thomsen om de har synspunkter omkring det nye vindmølleprojekt?

- Vi har da med fornøjelse fulgt diskussionen i Hvidovre kommunalbestyrelse, hvor der jo var delte meninger, dengang vi skulle etablere vores vindmølle, siger Frølund-Thomsen. - Derfor har vi også fundet det særdeles spændende, at kommunalbestyrelsen nu ønsker at være medvirkende til endnu flere vindmøller her i Hvidovre, og derved udfase mængder af de “fossile brændsler” som olie, kul og gas. Formindskelser af CO2-udslippet hilser vi i bestyrelsen med stor tilfredshed.

Loven kræver udbud!

- Har I ellers konkrete bemærkninger til den såkaldte forhøring?

- Vi har allerede henvendt os til kommunens Miljø- og Planafdeling med et par kommentarer. Med nogen undren har vi således bemærket, at vi ikke kan finde oplysninger om - eller under kommunalbestyrelsens behandling af sagen har hørt om, at en eller flere af møllerne vil blive udbudt i andele som loven kræver, for naboer til møllerne inden for én radius af 4,5 km. Det ønsker vi således tilføjet i den kommende VVM- redegørelse og politiske behandling.

- Bestyrelsen i Hvidovre Vindmøllelaug I/S har stor viden og erfaring med sådan en opgave, hvor borgerne ganske naturligt bliver inddraget, hvilket vi finder er en forudsætning for en succesfuld etablering af de kommende møller. Vi vil gerne bidrage til endnu en vindmøllesucces i Hvidovre. Derfor vil vi anmode kommunen om at formidle en kontakt mellem HOFOR og Hvidovre Vindmøllelaug, så der kan udveksles synspunkter om borgerinddragelse.

- Skal det forstås sådan at I er tilfredse med at det er Københavns Kommune og HOFOR der nu søger om opstilling af vindmøller i Hvidovre?

- Jeg skal indrømme, at vi gerne havde set, at denne samfundsmæssige indsats med opstilling af vindmøller var blevet iværksat af Hvidovre kommune, og ikke af vores udmærkede nabokommune København, - med al respekt for København, slutter Frølund-Thomsen, der samtidig gør opmærksom på, at opstillingen af de nye møller ikke må indvirke på laugets energiproduktion på Avedøre Holme.

mads-

menu
menu