Det sker i Hvidovre

Det sker i Hvidovre

Tirsdag den 19. februar:

Kl. 12.00-16.00: Poker i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 12.30-14.30: Cirkusleg for hele familien med artisteri i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 13.00: Pensionistforeningen Nordlysets debatgruppe i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 13.00-15.00: Datastuen m. IT-hjælp/undervisning for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.Kl. 13.30: Dart m.m. i VIR Værestedet, Rebæk Søpark 3.

Kl. 14.00: “Rejse til Malta”, foredrag & spørgsmål om ÆldreSagens rejse i okt. - i lokalerne, Hvidovre C 1 sal.

Kl. 14.00-15.45: Tirsdagskredsens kirkecafé i Strandmarkskirken. Alle velkomne, kaffe/kage kr. 15,-.

Kl. 14.00: Stavgang fra p-pladsen v/Engtoftegård i Brøndbyskoven. Info-tlf. 42 33 90 39. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 14.30-16.30: Salmeworkshop med organist Rasmus Gerdes i Magistergården, kaffe/kage i pausen.

Kl. 17.00-18.00: Harry Potter Quiz for 10-14 årige på Hovedbiblioteket. Gratis, men tilmeld. tlf. 36 39 20 40.

Kl. 18.30: Travetur, ca. to timer m. start fra Kbh. Hovedbanegård. Arr.: Hvidovre Marchforening.

Kl. 19.00: Filmaften i Risbjerg kirke m. film fra 70’erne. Pris kr. 25, - incl. tapas & vin.

Onsdag den 20. februar:

Kl. 9.00: Andagt og prædikenværksted i Risbjerg kirke.

Kl. 9.30: Samtaler for gravide med præst og jordemoder i Strandmarkskirken. Info på rmt@km.dk -

Kl. 9.30: Patchwork i pensionistforeningen Nordlyset i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00: Indkøbsbussen for ældre kører til Frihedens Butikscenter. Start fra Dybenskærhave, øvrige stop på ruten - se køreplan. Pris kr. 20,- t/r. Info-tlf. 31 10 05 31. Arr.: Frivillige Ældrearb.

Kl. 10.00 og 12.25: OnsdagDirekte - “Ny Guinea rundt i kano”, foredrag af sejler & filmskaber Thor F. Jensen i kursuscenter Friheden, Hv.vej 438. Tilmeld./info AOF tlf. 36 39 00 00.

Kl. 10.00-12-30: Intro-hold for nye brugere i Huset med Katé, - for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-12.00: Ældre Sagens IT-café åben i Strandmarkens Fritidscenter, Hv. Enghavevej 2B. Info-tlf.: 6129 0591.

Kl. 10.00 og 13.00: Petanque & dart i pensionistforeningen Nordlysets ved Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m./forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 10.30: “Boghylden Light” m. oplæsning, samtale, en kop kaffe og en bid brød i Risbjerg kirke, pris kr. 10,-.

Kl. 10.30-12.00: Sygruppe i Avedøre kirke.

Kl. 11.30-12.00: Stolegymnastik m. Kate og Kimie for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 12.30-14.30: Anonym rådgivning om alkohol hos rusmiddelkonsulenterne i Medborgerhuset 1 sal. Info-tlf. 36 39 38 46.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: ÆldreSagens bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter. Info-tlf. 23 24 47 36.

Kl. 14.00: Venskabskredsen i Avedøre kirke m. generalforsamling og syng-sammen med Børnekoret og Karin Beck. Info-tlf. 53 69 20 06.

Kl. 14.00-17.00: Sorggruppe i Avedøre kirke, - kontakt forud Gitte tlf. 29 89 61 24 el. Inge 21 16 26 55.

Kl. 15.00: Pensionistforeningen Nordlysts sang i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 18.00: “Til middag med...” - Hanne Hummelshøj i Risbjerg kirke. Pris kr. 150,-, tilmeld. forud.

Kl. 18.30: Bankospil i aktivitetshuset Lille Friheden. Døråbning/let spisning fra 17.30). Arr.: Dansborgs Venner & HDD.

Kl. 18.30: Træningstur med Futternes Gangklub, ca. 10 km. - start fra klublokalet. Info-tlf. 27 35 20 19.

Kl. 19.30: Floorball Hvidovre - Rødovre (Dame/østliga) i Avedøre Idrætscenter.

Kl. 19.30-22.00: Folkedanserforeningen Hjerter To danser i huset, Byvej 78. Se hj.siden: Hjerter2-folkedans.dk

Torsdag den 21. februar:

Kl. 9.00-12.00: HBC +60 med badminton i HBC-hallen. Info: Bent Petersen, tlf. 22 86 00 91.

Kl. 9.45: Pensionistsforeningen Nordlysets svømmegruppe i Avedøre Idrætscenter.

Kl. 10.00-12.30: Cykeltur “Ud i det blå” m. start fra Frihedens Station. Info-tlf. 28 35 76 92. Arr.: Cyklistforbundet Brøndby/Hvidovre.

Kl. 10.00: Stavgang i Vigerslevparken m. start fra hj. Risbjerggårds Allé/Sydkærsvej. Info-tlf. 22 35 89 98. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 10.00-16.00: Bridge i pensionistklub “Søstjernen”, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00-12.00: Pensionistforeningen Nordlysets bladgruppe i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00-13.00: Patchwork for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.30-12.00: Babysalmesang i Avedøre kirke.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00: Pensionistforeningen Nordlysets gymnastik i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 13.30-14.30: Sang for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv,gade 49.

Kl. 13.30: Billard m.m. i VIR Værestedet, Rebæk Søpark 3.

Kl. 14.00: Torsdagsforedrag i Medborgersalen/Kometen, “Dansk populærmusik” v/Chr. Rohde Nielsen. Pris kr. 85-/125,- inc.kaffe/brød. Tilmeld. Ældre Sagen.

Kl. 14.15-15.45: Torsdagsklub for børn i 4.-7. klasse i Magistergården v/Hv.kirke.

Kl. 16.00-18.00: “Varmens Dag i Hvidovre”, besøg Hvidovre Fjernvarme og få råd og vejledning, Arn. Nielsens Boulevard 60. Gratis - alle velkomne. Kaffe/kage til de store - slikposer/sodavand til de små.

Kl. 17.00-18.00: IT-Café åben på Hovedbiblioteket (undervisningslok.). Fri adg.

Kl. 18.00: “Jazz i Hvidovre”, mad & jazz i café Bataillionen i Avedørelejren med “Aggerbæk/Jensen”. Gratis adg.

Kl. 19.00-21.00: “Mød Maren og hendes tegnede univers”, foredrag på Avedøre bibliotek med tegner Maren Uthaug. Billetter kr. 50,- på bibl.

Kl. 19.00-21.00: “Diabetes 2 og KOL”, foredrag i Hvidovre SundhedsCenter, Hv.vej 278, med Ole Snorgaard fra Hv. Hospital, samt generalforsamling i Diabetesforeningen i Hvidovre. Tilmeld. tlf. 40 13 59 33 el. 61 34 19 99.

Kl. 19.00: Salmesangaften i Strandmarkskirken m. organist Rnadi Gislason & sognepræst Lene Severinsen. Ost, brød, vin & vand. Alle velkomne.

Kl. 19.00: Off. menighedsrådsmøder, - i Risbjerg sogn i Pyramiden i kirken, og i Hvidovre Sogn i Magistergården v/Hv.kirke.

Kl. 19.00: Bankospil i pauserummet i Frydenhøjhallen. Arr.: EIC Ungdomsstøtter.

Kl. 20.15: Ishockey Hvidovre - Herlev (Dame/liga) i Frihedens Idrætscenter.

Fredag den 22. februar:

Kl. 9.00-10.00: Puls/afspænding v/Kimie pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 9.00-10.30: Åbent hus i Børnesundhedshuset, Hv.vej 274.

Kl. 9.30-14.30: Flittige hænder for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00: Div. spil ved Huset i pensionstforeningen Nordlyset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00-12.00: Ældre Sagens IT-café åben i Strandmarkens Fritidscenter, Hv. Enghavevej 2B. Info-tlf.: 6129 0591.

Kl. 10.00: Håndarbejdskreds i Strandmarkskirken.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m/forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 10.45-11.15: Legestue m. rytmik for 6-12 mdrs. børn i Strandmarkskirken. Drop-inn fra kl. 10.

Kl. 12.00-13.00: Legestue m. rytmik for børn fra 0-6 mdr. i Strandmarkskirken..

Kl. 12.30-14.30: Cirkusleg for hele familien med artisteri i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 19.30: Teater- & sangstykket “Svend, Knud og Valdemar” opføres i Kometen/Medborgersalen. Medvirk. bl.a. Lisbeth Kjærulff & Kristian Jensen. Billet-tlf. 36 49 66 06 el. mail: post@hvidovreteaterforening.dk -

Lørdag den 23. februar:

Kl. 10.00: Madpakketur med Hvidovre Marchforening, start fra Vallensbæk station/slut efter 16 km på Hunsige S-station. Turleder Edel Simonsen, tlf. 53 56 42 32.

Kl. 11.00: Fodbold Hvidovre (1. div.) - HIK (2. div.), testkamp på Hvidovre Stadion/opvisngsbane el. bane 3..

Kl. 11.00-13.00: “Lær at tegne kombidyr” m. Tormod Holm for 6-12 årige på Avedøre bibliotek. Billetter kr. 20,- på bibl.

Kl. 12.30: Fodbold Avedøre (DS) - Kastrup (DS), testkamp på Avedøre stadion/Kunsten.

Kl. 12.30-14.30: Cirkusleg for hele familien med artisteri i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 13.30: Floorball Hvidovre - Vanløse (lige/herrer) i Avedøre Idrætscenter.

Kl. 15.00: “De unges koncert” i Risbjerg Kirke med den 15-årige pianist Lise Gandlin. Gratis adg.

Kl. 15.00: Volleyball Hvidovre - ASV Århus (liga/herrer) i Frihedens Idrætscenter.

Kl. 20.00: “Jazz i Hvidovre” med “Mads, Mathias & Quartet”, ægte jazzunderholdning i Kometen. Billetpris kr. 75,-.

Søndag den 24. februar:

Kl. 10.00-14.30: Årsmøde i Hvidovre Sogns Menighedspleje m. gudstjeneste i Hv.kirke, foredrag og oplæg til debat, årsmøde og frokost i Magistergården.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien med artisteri i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 13.00: Ord. generalforsamling i Socialdemokratiet Hv.Syd i Lille Friheden.

Kl. 13.30: Håndbold HIF - HØJ (3. div. herrer) i Dansborghallen.

Kl. 14.00-17.00: “Afdansningsbal”, caféeftermiddag for pens./efterlønnere m. dans, kaffe/kage på Risbjerggård. Musik v/ Per & Henning. Entre kr. 50,- v/indg, døråbning fra kl. 13.30. Arr.: Frivillige Ældrerarb.

Kl. 14.45: Håndbold-topopgør HIF - HØJ (3. div. damer) i Dansborghallen.

Mandag den 25. februar:

Kl. 9.00-10.30: Åbent hus i BørneSundhedhuset, Hv.vej 274.

Kl. 9.45-10.30: Gymnastik for pens./efterlønneren i AktivitetsCentret, Hv,gade 49.

Kl. 10.00: “Morgenrøden” m. sang og morgenbrød i Avedøre kirke, pris kr. 10,-. Info-tlf. 21 16 28 42.

Kl. 10.00: Mandagstravetur rundt i Hvidovre, start fra Åmarkens S-station. Into-tlf. 38 78 99 19. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 10.00-12.00: Hvidovre Retshjælp åben på Avedøre bibliotek.

Kl. 10.00-13.00: Hobbyværksted, malerinder og Bihule-malere i Risbjerg kirke. Kaffe/brød kr. 10,-.

Kl. 10.00: Hobbyværksted i Strandmarkskirken.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.30: Pensionistforeningen Nordlysets gymnastik i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 12.00-14.00: Pensionistforeningen Nordlysets gebrugsgruppe i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 13.00-14.00: Linedance for pens./efterlønneren i AktivitetsCentret, Hv,gade 49.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: ÆldreSagens bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter. Info-tlf. 23 24 47 36.

Kl. 13.00-14.00: IT-café på Hovedbiblioteket.

Kl. 13.30: Billard m.m. i Værestedet VIR, Rebæk Søpark 3.

Kl. 14.30-17.00: HåndarbejdsCafe i Magistergården v/Hv.kirke. Alle velkomne.

Kl. 16.00: Bankospil i Strandmarkskirken.

Kl. 18.45: Hvidovre Kunstforenings medlemsmøde i BibioteksCafeéen, Maiken Hejnfelt fortæller om sin kunst.

Kl. 19.00: Generalforsamling i Hvidovre Nærradios Venner på Risbjerggård.

Kl. 19.00: Hvidovre Filmklub viser den engelske film “Their Finest Hour” i Kometen/Medborgersalen. Billetsalg medl. fra kl. 18.30. Info-tlf. 26 4139 45.

Kl. 19.30: Gospelgudstjeneste i Strandmarkskirken med gospelkoret “Joyful Nation”.

Tirsdag den 26. februar:

Kl. 8.45: Morgengymnastik i Avedøre kirke.

Kl. 9.00-11.00: HBC 60+ badminton i HBC-hallen. Info: Lars Møller, tlf. 21 65 89 55.

Kl. 9.15: Tænkepause i Avedøre kirke.

Kl. 9.30-13.00: Håndarbejde for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00: Pensionistforeningen Nordlysets malegruppe i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00: Datastuen m. IT-hjælp/undervisning for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-13.00: Formiddagsklub/træningstur, ca. to timer. Start fra Trædrejerporten 1B, bagefter kaffebord. Arr.: Hv. Marchforening.

Kl. 10.00: Pensionistforeningen Nordlysets stavgang m. start fra Matas i Hvidovre C.

Kl. 10.00-15.00: Musikalsk/rytmisk legestue for børn/forældre i Magistergården v/Hv.kirke.

Kl. 10.00-11.00: IT-Café på Avedøre bibliotek.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m./forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 10.30-12.30: Nyt hobbyhold v/Katè for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv,gade 49.

Kl. 10.45: ÆldreSagens besøg i Handicaporganisationens Hus i Høje Taastrup. Tilmeld. forud.

Kl. 12.00-16.00: Poker i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 13.30: Dart m.m. i VIR Værestedet, Rebæk Søpark 3.

Kl. 14.00: Tirsdagskomsammen i Risbjerg kirke, sangeftermiddag med fællessangseksperten Lilian Hjorth-Westh. Kaffe/kage kr. 20,-.

Kl. 14.00-16.00: Cafèmøde i Parkinsonforeningen i Lille Friheden m/Ole Sterndorff som underholder. Pris kr. 25,-/ikke-medl.kr. 35,-. Tilmeld. tlf. 29 26 88 56 el. 23 48 87 17.

Kl. 14.00-15.45: Tirsdagskredsens kirkecafé i Strandmarkskirken. Alle velkomne, kaffe/kage kr. 15,-.

Kl. 14.00: Stavgang fra p-pladsen v/Engtoftegård i Brøndbyskoven. Info-tlf. 42 33 90 39. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 15.00-17.30: Workshop for børn fra 8 år i værkstedet på Avedøre bibliotek, "Magnetiske trolde". Gratis, - men tilmeld. forud på tlf. 36 34 36 00.

Kl. 18.00: Off. kommunalbestyrelsesmøde i byrådssalen på Hvidovre Rådhus. Der indledes med åben spørgetid for borgerne.

Kl. 18.30: Travetur, ca. to timer m. start fra Vallensbæk station. Turleder Uffe Schønnemann. Arr.: Hvidovre Marchforening.

Kl. 19.00-20.30: “Fake News”, foredrag af TV-værten Erkan Özden på Hovedbiblioteket. Gratis billetter på hvidovrebib.dk - eller på bibl.

Kl. 19.00-21.00: Studiekreds i Avedøre kirke om K. E. Løgstrup. Info: Inge Lund, tlf. 21 16 27 76.

Kl. 20.00: BibelForum om Lukasevangeliet i Risbjerg kirke.

Onsdag den 27. februar:

Kl. 8.30-9.15: Slidgigttræning for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 9.00: Andagt og prædikenværksted i Risbjerg kirke.

Kl. 9.30: Samtaler for gravide med præst og jordemoder i Strandmarkskirken. Info på rmt@km.dk -

Kl. 9.30: Patchwork i pensionistforeningen Nordlyset i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00 og 12.25: OnsdagDirekte - “Når verden flytter sig”, foredrag af fhv. generalsekr. i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm, i kursuscenter Friheden, Hv.vej 438. Tilmeld./info AOF tlf. 36 39 00 00.

Kl. 10.00-12-30: Intro-hold for nye brugere i Huset med Katé, - for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-12.00: Ældre Sagens IT-café åben i Strandmarkens Fritidscenter, Hv. Enghavevej 2B. Info-tlf.: 6129 0591.

Kl. 10.00 og 13.00: Petanque & dart i pensionistforeningen Nordlysets ved Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m./forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 10.30: “Åndehullet” m. højskolesang, smørrebrød og god fortælling i Risbjerg kirke, pris kr. 50,-.

Kl. 10.30-12.00: Sygruppe i Avedøre kirke.

Kl. 12.30-14.30: Anonym rådgivning om alkohol hos rusmiddelkonsulenterne i Medborgerhuset 1 sal. Info-tlf. 36 39 38 46.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: ÆldreSagens bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter. Info-tlf. 23 24 47 36.

Kl. 15.00-17.00: AOF’s Rejseklub om Nordspanien i kursuscenter Friheden, Hv,vej 438, “Spanske dronninger” v/forfatter, cand.mag. Nellie Verhout. Tilmeld. AOF tlf. 36 39 00 00.

Kl. 15.00: Pensionistforeningen Nordlysts sang i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 17.00: “Gud & Lasagne” i Avedøre kirke. Info-tlf. 21 16 27 76.

Kl. 17.00: Fyraftensmeditation i Strandmarkskirken.

Kl. 18.30-19.30: Godnathistorier for 4-7 årige på Avedøre bibliotek. Gratis, men tilmeld. forud.

Kl. 18.30: Træningstur med Futternes Gangklub, ca. 10 km. - start fra klublokalet. Info-tlf. 27 35 20 19.

Kl. 19.00-20.30: Åbent borgermøde i BiblioteksCafeen om Holmene og planerne for det nye grønne erhvervsområde v/borgmester Helle Adelborg, direktør Gert Neith & projektleder Connie K. Nielsen fra Hvidovre Kommune. Info på www.holmene, com -

Kl. 19.30-22.00: Folkedanserforeningen Hjerter To danser i huset, Byvej 78.

menu
menu