Det sker i Hvidovre

Det sker i Hvidovre

Tirsdag den 19. marts:

Kl. 13.00-15.00: Datastuen m. IT-hjælp/undervisning for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 13.00-16.00: Poker i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 13.00: Pensionistforeningen Nordlysets debatgruppe i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 13.30: Dart m.m. i VIR Værestedet, Rebæk Søpark 3.

Kl. 14.00-15.45: Kirkecafé i Strandmarkskirken om New Zealand med Birthe Marie Larsen. Alle velkomne, kaffe/kage kr. 15,-. Arr.: Menighedskredsen & Niels Chr. Poulsen.

Kl. 14.00: Stavgang fra p-pladsen v/Engtoftegård i Brøndbyskoven. Info-tlf. 42 33 90 39. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 15.00-17.00: “Ind bag musikken”, koncertforedrag i Medborgersalen med Ida Riegels, solocello, der har cyklet 1000 km gennem Europa med celloen på ryggen. Pris kr. 165,- incl. kaffe/the. Tilmeld. AOF tlf. 36 39 00 00.

Kl. 15.30-17.30: ErhvervsForum for lokale virksomheder i Bataillonen i Avedørelejren, netværksmødetema: “Salg på et konkurrencepræget marked”. Tilmeld.: hvidovre.dk/erhvervsforum - Arr.: Hvidovre Kommune.

Kl. 18.00: “Til middag med...” - Bente Grathwohl, tidl.ansat, i Risbjerg kirke. Pris kr. 150,-/tilmeld. nødv.

Kl. 18.30: Årsmøde for Kvickly/Coop-medlemmer i aktivitetscentret Lille Friheden. Billetsalg forud kr. 50,- i Kvickly-kiosken, som returneres ved fremmødet.

Kl. 18.30: Travetur, ca. to timer m. start fra Nørrebro station. Turleder Edel Simonsen. Arr.: Hvidovre Marchforening.

Kl. 19.00-21.00: Studiekreds i Avedøre Kirke. Info-tlf. 21 16 27 76.

Onsdag den 20. marts:

Kl. 9.00: Andagt og prædikenværksted i Risbjerg kirke.

Kl. 9.30: Patchwork i pensionistforeningen Nordlyset i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00: Indkøbsbussen for ældre kører til Frihedens Butikscenter. Start fra Dybenskærminde, øvrige stop på ruten se køreplan. Pris kr. 20,- t/r. Info tlf. 31 10 05 31. Arr.: Frivillige Ældrearb.

Kl. 10.00 og 12.25: OnsdagDirekte - foredrag/debat i kursuscenter Friheden, Hv.vej 438, - “Han ville reparere verden med musik” - Henrik Goldschmidt fortæller. Tilmeld./info AOF tlf. 36 39 00 00.

Kl. 10.00-12.00: Ældre Sagens IT-café åben i Strandmarkens Fritidscenter, Hv. Enghavevej 2B. Info-tlf.: 6129 0591.

Kl. 10.00 og 13.00: Petanque & dart i pensionistforeningen Nordlysets ved Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m./forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 10.00: Billard m.m., i pensionistforeningen Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang v/Musikskolen.

Kl. 10.30: Cirkeltræning/afspænding v/Kimie for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.30: “Boghylden Light” - med oplæsning, samtale over en kop kaffe og bid brød i Risbjerg kirke, pris kr. 10,-.

Kl. 10.30: Teater Vestvolden opfører “Taynikma - Skyggerne”. Aldersgruppe fra 7 år.

Kl. 10.30-12.00: Sygruppe i Avedøre kirke.

Kl. 12.00-15.00: Kreativitet for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 13.00: Socialt samvær i VIR Værstedet, Rebæk Søpark 3.

Kl. 13.00-17.00: Sønderkær Bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter. Info-tlf. 23 24 47 36.

Kl. 14.00-17.00: Forårsfest for alle Hvidovreborgere over 60 år i Kometen/Medborgersalen. Medvirk.: “John Mogensen Live Duo” og sangerinden Lotte Riisholt. Billetpris kr. 100,- for underholdning, kaffe/kage og gratis lotteri m. sponsorgaver. Billetsalg fra Ældrehuset, Hv.vej 253B. Arr.: Frivillige Ældrearb.

Kl. 14.00: Bankospil i venskabskredsen ved Avedøre kirke.

Kl. 14.00-17.00: Sorggruppe i Avedøre kirke, - kontakt forud tlf. 29 89 61 24 eller 21 16 26 55.

Kl. 15.00: Pensionistforeningen Nordlysts sang i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 15.30, 16.30 og 17.30: Cirkusskolen for 4-6 årige, 7-9 årige og 10-18 årige i Cirkusmuseet i Avedørelejren. Tilmeld. på info@cirkusmuseet -

Kl. 17.00: Infoaften for kommende konfirmander i Avedøre kirke.

Kl. 18.30: Bankopspil i aktivitetssalen Lille Friheden. (Døråbning/spisning fra 17.30). Arr.: Dansborgs Venner & HDD.

Kl. 18.30: Træningstur med Futternes Gangklub, ca. 10 km. - start fra klublokalet. Info-tlf. 27 35 20 19.

Kl. 19.00: En god film fra 80’erne vises i Risbjerg Kirke. Tapas & et glas vin kr., 25,-.

Kl. 19.00: Koret Trinity øver i Strandmarkskirken.

Kl. 19.30-22.00: Folkedanserforeningen Hjerter To danser i huset, Byvej 78.

Torsdag den 21. marts:

Kl. 9.00-12.00: HBC +60 med badminton i HBC-hallen. Info: Bent Petersen, tlf. 22 86 00 91.

Kl. 9.45: Pensionistsforeningen Nordlysets svømmegruppe i Avedøre Idrætscenter.

Kl. 10.00-12.30: Cykeltur “Ud i det blå”, start fra Frihedens Station. Arr.: Cyklistforbundet Brøndby/Hvidovre.

Kl. 10.00: Stavgang i Vigerslevparken m. start fra hj. Risbjerggårds Allé/Sydkærsvej. Info-tlf. 22 35 89 98. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 10.00-17.00: Billard m.m., i pensionistforeningen Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang v/Musikskolen.

Kl. 10.00-16.00: Bridge i pensionistklub “Søstjernen”, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00-12.00: Pensionistforeningen Nordlysets bladgruppe i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.30: Babysalmesang i Avedøre kirke.

Kl. 10.30: Teater Vestvolden opfører “Taynikma - Skyggerne”. Aldersgruppe fra 7 år.

Kl. 11.15-12.15 og 12.30-13.30: Linedance for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00: Pensionistforeningen Nordlysets gymnastik i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 13.30: Billard m.m. i VIR Værestedet, Rebæk Søpark 3.

Kl. 14.00: “Fra Sibirien til Rødovre”, torsdagsforedrag i Kometen af TV-journalist Samuel Rachlin. Billetter/tilmeld. forud hos ÆldreSagen.

Kl. 14.15-15.45: Torsdagsklub for børn i 4.-7. klasse i Magistergården v/Hv.kirke.

Kl. 17.15: Ulvetime/familiegudstjeneste i Strandmarkskirken m/fællesspisning. Pris kr. 20,-/børn gratis.

Kl. 19.00: Off. menighedsrådsmøder, - i Strandmarks sogn i kirkens lokaler, i Hvidovre sogn i Magistergården v/Hv.kirke.

Kl. 19.00: Bankospil i pauserummet i Frydenhøjhallen. Arr.: EIC Ungdomsstøtter.

Fredag den 22. marts:

Kl. 9.00-10.30: Åbent hus i Børnesundhedshuset, Hv.vej 274.

Kl. 10.00-12.00: Spilledag dart og div. spil i pensionistforeningen Nordlyset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00-12.00: Ældre Sagens IT-café åben i Strandmarkens Fritidscenter, Hv. Enghavevej 2B. Info-tlf.: 6129 0591.

Kl. 10.00: Håndarbejdskreds i Strandmarkskirken.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m/forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 10.30-11.15: Stolegymnastik for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.45-11.15: Legestue m. rytmik for 6-12 mdrs. børn i Strandmarkskirken. Drop-inn fra kl. 10.

Kl. 11.15-12.00: Kondition/balance v/Kimie for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 12.00-13.00: Legestue m. rytmik for børn fra 0-6 mdr. i Strandmarkskirken..

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 16.00-20.00: Hvidovre Svømmeklubs 50 års jubilæumsreception i aktivitetssalen Lille Friheden.

Lørdag den 23. marts:

Kl. 10.00-15.00: Kirkehøjskolen i Hvidovre, - emnedag om “Afrika, kristendom og flygtninge” m/indlæg & debat i Avedøre Kirke. Gratis, alle velkomne. Arr.: De fire sognekirker.

Kl. 10.00-15.00: “Kom og vær´ kreativ!”, mød to kunstnere og deltag i skabelsen af kunstværk på Torvet i Hvidovre C.

Kl. 11.00-14.00: Gratis ansigtsmaling for børn med instruktør i Frihedens Butikscenter.

Kl. 11.00-14.30: Børnenes Kunstudstilling i Kometen & Hovedbiblioteket, med bl.a. Gurli Gris-show og Street Kitchen.

Kl. 11.00: Vikingedag for hele familien på Avedøre Bibliotek.

Kl. 12.00: Generalforsamling i Socialdemokratiet Avedøre/Hv.Nord i AOF’s lokaler, Hv.vej 438.

Kl. 12.30: Fodbold/træningskamp Avedøre (II) - Solrød (I) på Avedøre stadion.

Kl. 15.00 og 17.00: Teater Vestvolden opfører “Taynikma - Skyggerne”. Aldersgruppe fra 7 år.

Kl. 15.15: Fodbold Hvidovre - Rds. Freja FC (U19 div.) på Avedøre stadion/Kunsten.

Søndag den 24. marts:

Kl. 12.00-17.00: Valg-Loppemarked med gratis stande i teatersalen i Frihedens Idrætscenter. Arr.: Socialdemokratiet.

Kl. 13.00: Bankospil i aktivitetssalen Lille Friheden, (døråbning fra kl. 12). Arr.: Avedøre Radioklubs Venner

Kl. 15.00: Teater Vestvolden opfører “Taynikma - Skyggerne”. Aldersgruppe fra 7 år.

Mandag den 25. marts:

Kl. 9.00-10.30: Åbent hus i BørneSundhedhuset, Hv.vej 274.

Kl. 10.00: Mandagstravetur rundt i Hvidovre, start fra Hvidovre Rådhus. Into-tlf. 38 78 99 19. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 10.00-12.00: Hvidovre Retshjælp åben på Avedøre Bibliotek.

Kl. 10.00-13.00: Hobbyværksted, malerinder og Bihule-malere i Risbjerg kirke. Kaffe/brød kr. 10,-.

Kl. 10.00: Sangforeningen Morgenrøden m. sang/morgenmad i Avedøre kirke.

Kl. 10.00: Hobbyværksted i Strandmarkskirken.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.30: Pensionistforeningen Nordlysets gymnastik i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 11.30-12.00 og 13.00-14.00: Linedance for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 12.00: Pensionistforeningen Nordlysets genbrugsgruppe i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: Sønderkær Bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter. Info-tlf. 23 24 47 36.

Kl. 13.30: Billard m.m. i Værestedet VIR, Rebæk Søpark 3.

Kl. 16.00: Bankospil i Strandmarkskirken. Arr.: Bazarudvalget.

Kl. 19.00-21.00: Gratis præsentation af “Mentalhygiejnisk Træning” hos instruktør Tina Rem Rasmussen på Brøndby Skel 3, Hvidovre. Info-tlf. 25 53 54 16.

Kl. 19.00: Hvidovre Filmklub viser den amerikansk/engelske film “Victoria og Abdul” i Kometen/Medborgersalen. Billetsalg medl. fra kl. 18.30. Info-tlf. 26 4139 45.

Kl. 19.00: Fodbold Hvidovre (II) - FB (I), Kbh.-serien, på Avedøre Stadion/Kunsten.

Kl. 19.00: Gospelkoret Joyful Nation øver i Strandmarkskirken.

Tirsdag den 26. marts:

Kl. 8.45: Morgengymnastik i Avedøre kirke.

Kl. 9.00-11.00: HBC 60+ badminton i HBC-hallen. Info: Lars Møller, tlf. 21 65 89 55.

Kl. 9.15: Tænkepause i Avedøre kirke.

Kl. 10.00: Pensionistforeningen Nordlysets malegruppe i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00: Datastuen m. IT-hjælp/undervisning for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-13.00: Formiddagsklub/træningstur, ca. to timer. Start fra Trædrejerporten 1B, bagefter kaffebord. Arr.: Hv. Marchforening.

Kl. 10.00-17.00: Billard m.m., i pensionistforeningen Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang v/Musikskolen.

Kl. 10.00: Pensionistforeningen Nordlysets stavgang m. start fra Matas i Hvidovre C.

Kl. 10.00-15.00: Musikalsk/rytmisk legestue for børn/forældre i Magistergården v/Hv.kirke.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m./forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 11.00-12.30 og 12.45-14.15: Linedance for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 12.00-16.00: Poker i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 12.50: ÆldreSagens besøg i Rigsarkivet i Tøjhusgade m/foredrag og rundvisning. Tilmeld. forud.

Kl. 13.30: Dart m.m. i VIR Værestedet, Rebæk Søpark 3.

Kl. 14.00: “Det er sundt at synge”, - tirsdagskomsammen i Risbjerg kirke m/ Lasse Skovgaard. Kaffe/kage kr. 20,-.

Kl. 14.00-15.45: Tirsdagskredsens Café i Strandmarkskirken, kaffe/kage kr. 15,-.

Kl. 14.00: Stavgang fra p-pladsen v/Engtoftegård i Brøndbyskoven. Info-tlf. 42 33 90 39. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 18.00: Off. kommunalbestyrelsesmøde i byrådssalen på Hvidovre Rådhus. Der indledes med åben spørgetid for borgerne.

Kl. 18.30: Travetur, ca. to timer m. start fra Lyngby station. Turleder Edel Simonsen. Arr.: Hvidovre Marchforening.

Kl. 20.00: BibelForum om Lukasevangeliet i Risbjerg Kirke.

Onsdag den 27. marts:

Kl. 9.00: Andagt og prædikenværksted i Risbjerg kirke.

Kl. 9.30: Patchwork i pensionistforeningen Nordlyset i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00 og 12.25: OnsdagDirekte - foredrag/debat i kursuscenter Friheden, Hv.vej 438, - “Robotter og mennesker”, - forsker & forfatter Søren Tranberg fortæller. Tilmeld./info AOF tlf. 36 39 00 00.

Kl. 10.00-12.00: Ældre Sagens IT-café åben i Strandmarkens Fritidscenter, Hv. Enghavevej 2B. Info-tlf.: 6129 0591.

Kl. 10.00 og 13.00: Petanque & dart i pensionistforeningen Nordlysets ved Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00: Sygruppe i Avedøre kirke.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m./forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 10.00: Billard m.m. i pensionistforeningen Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang v/Musikskolen.

Kl. 10.30-12.00: Litteratur for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.30: “Åndehullet” - med højskolesang, smørrebrød og fortælling i Risbjerg kirke. Pris kr. 50,-. Tilmeld. forud.

Kl. 10.30-12.00: Sygruppe i Avedøre kirke.

Kl. 11.30-12.00: Stolegymnastik v/Kimie for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 12.50: ÆldreSagens besøg i Rigsarkivet i Tøjhusgade m/foredrag og rundvisning. Tilmeld. forud.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: Sønderkær Bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter. Info-tlf. 23 24 47 36.

Kl. 15.00-17.00: Rejseklub om Spanien, “Flamenco - spansk dans og musik” v/Margit Ingtoft i kursuscenter Friheden, Hv.vej 438. Tilmeld./info AOF tlf. 36 39 00 00.

Kl. 15.00: Pensionistforeningen Nordlysts sang i Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 17.00-19.30: Tænkepause i Magistergården v/Hv.kirke, “Skam, medfødt og tillært” v/chefpsykolog Lars J. Sørensen. Tilmeld. til spisning kr. 25,- tlf. 20 23 90 70.

Kl. 17.00: “Gud & Lasagne” i Avedøre Kirke.

Kl. 17.00: Fyraftensmeditation i Strandmarkskirken.

Kl. 18.30: Træningstur med Futternes Gangklub, ca. 10 km. - start fra klublokalet. Info-tlf. 27 35 20 19.

Kl. 19.00: Årsmøde i ÆldreSagen/Hvidovre i Kometen/Medborgersalen. Underholdning fra kl. 18.40. Tilmeld. ikke nødv, medlemskort fremvises v/indg.

Kl. 19.00: Koret Trinity øver i Strandmarkskirken.

Kl. 19.30-22.00: Folkedanserforeningen Hjerter To danser i huset, Byvej 78.

menu
menu