Det sker i Hvidovre

Det sker i Hvidovre

Tirsdag den 9. juli:

Kl. 8.45-9.30: Cirkeltræning (sidste gang før ferien) for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 8.45: Morgengymnastik i Avedøre kirke.

Kl. 9.40-10.20: Cirkeltræning (sidste gang før ferien) for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00: Ældre Sagens cykeltur “Amager på tværs” - cykelrute på ca 33 km. Gratis - alle velkomne, mødested v/Åmarkens S-Station, slut i Valbyparken. Turleder Bent Jensen, info-tlf. 36 49 17 72.

Kl. 10.00-15.00: “Glade børn på plænen” med legeaktiviteter i Byparken v/Store Hus. Alle børn velkomne. “Aktiv Sommer”.

Kl. 10.00-14.00: Åbent i Demens-Daghøjskolen i AktivitetsCentret, Hv.gade 49 - 1. sal. Info-tlf. 41 86 67 94 eller rådgivniing-tlf. 25 33 09 93.

Kl. 10.00-13.00: Formiddagsklub/træningstur, ca. to timer. Start fra Trædrejerporten 1B, bagefter kaffebord. Arr.: Hv. Marchforening.

Kl. 10.00-17.00: Billard m.m., i pensionistforening Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang Musikskolen.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m./forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i det lille cirkustelt ved Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 11.30-13.00: Sommerfrokost m/smørrebrød og hyggesnak i Risbjerg Kirke. Pris kr. 50,- /tilmeld. nødv.

Kl. 12.00: Haveåbent i pensionistforeningen Nordlysets ved Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 12.00-16.00: Poker i pensionistklub Søstjernen. Hv. Enghavevej 21.

Kl. 15.30-17.00: Skak for børn & unge på Hovedbiblioteket. Tilmeld. ikke nødv. Arr.: Hvidovre Skakklub/Aktiv Sommer.

Kl. 18.30: Travetur ca. to timer med start fra Husum S-station. Turleder Edel Simonsen. Arr.: Hvidovre Marchforening.

Onsdag den 10. juli:

Kl. 9.00: Andagt & prædikeværksted i Risbjerg Kirke.

Kl. 10.00-15.00: “Glade børn på plænen” med legeaktiviteter i Byparken v/Store Hus. Alle børn velkomne. “Aktiv Sommer”.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00: Billard m.m. i pensionistforeningen Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang v/Musikskolen.

Kl. 10.30-11.15: Afspænding (sidste gang inden ferien) i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 11.30-12.00: Stolegymnastik (sidste gang inden ferien) i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: Sønderkær Bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter. Info-tlf. 23 24 47 36.

Kl. 18.30-21.30: Cykeltur rundt i Sydhavnen, ca. 20 km. Start fra Brøndbyøster S-Station/Torvet, eller kl. 19.00 fra Åmarkens S-station. Info-tlf. 31 90 03 39. Arr.: Cyklistforbundet Brøndby/Hvidovre.

Kl. 18.30: Træningstur med Futternes Gangklub, ca. 10 km. - start fra klublokalet. Info-tlf. 27 35 20 19.

Torsdag den 11. juli:

Kl. 9.00-9.45: Effekt (sidste gang inden ferien) for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-15.00: “Glade børn på plænen” med legeaktiviteter i Byparken v/Store Hus. Alle børn velkomne. “Aktiv Sommer”.

Kl. 10.00: Stavgang i Vigerslevparken m. start fra hj. Risbjerggårds Allé/Sydkærsvej. Info-tlf. 22 35 89 98. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 10.00-16.00: Bridge i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00-17.00: Billard m.m. hos Keglerne på Sønderkærsskolen.

Kl. 11.15-12.15: Sommer-linedance for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 12.00-15.00: “Roller Derby” - lær at stå på rulleskøjter - for skolebørn - ved Avedøre Idrætscenter. Tilmeld. senest onsdag d. 10. ds. på nemhvidovre.nemtilmeld.dk - Arr.: Aktiv Sommer.

Kl. 13.00-16.00: ÆldreSagens petanque på banerne "Stalden", Byvej 98. Info-tlf. 36 49 21 59.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Fredag den 12. juli:

Kl. 9.00-10.00: Puls med afspænding (sidste gang inden ferien) for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 9.00-10.30: Åbent hus i Børnesundhedshuset, Hv.vej 274.

Kl. 9.30-14.30: Flittige hænder & hobbyaktiviteter for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00: Krolf-spil med ÆldreSagen på plænen v/Hv.vej/Risbjergårds Alle. Info-tlf. 36 78 87 09.

Kl. 10.00-15.00: “Glade børn på plænen” med legeaktiviteter i Byparken v/Store Hus. Alle børn velkomne. “Aktiv Sommer”.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6 årige m/forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 17.30-20.00: “Musik i gården”,- festlig aften i Avedøre Kirkes gård med musik/sang v/“Brown and Who Knows”, sandwich m.m. Gratis adg.

Lørdag den 13. juli:

Søndag den 14. juli:

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 12.30: Haveåbent i pensionistforeningen Nordlyset, Plovheldvej 2.

Mandag den 15. juli:

Kl. 9.00-10.30: Åbent hus i Børne- og Sundhedshuset, Hv.vej 274.

Kl. 10.00-12.30: Motionstur og snak, - 10 km bytur i Hvidovre m/start fra Frihedens Stationsplads og slut v/Hvidovre S-station. Pris kr. 30,- for ikke-medl. Alle velkomne. Arr.: Dansk Vandrelaug.

Kl. 10.00-12.00: “Hobbyværkstedet” i Risbjerg Kirke, hvor kreative ideer deles mellem deltagerne.

Kl. 10.00: Mandagstravetur rundt i Hvidovre, start fra Hvidovre Rådhus. Into-tlf. 38 78 99 19. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00-12.00: “Bihulen” i Risbjerg Kirke, hvor mænd mødes til maling og tegning.

Kl. 10.45-11.30: Gymnastik for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 11.00-15.00: Flettede tasker for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 12.30: Haveåbent i pensionistforeningen Nordlysets ved Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 13.00-14.45: “Vi cykler sammen”, tur på en time m/start fra Sundhedshuset, Hv.vej. Bare kom, ingen tilmeld. Arr.: Cyklistforbundet & SundhedsCentret.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: Sønderkær Bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter, Hv. Enghavevej. Tlf.-info 23 24 47 36.

Kl. 17.00-18.30: Koreansk selvforsvar for skolebørn. Tilmeld. forud på hvidovre.tilmeld.dk - Arr.: Aktiv Sommer.

Kl. 19.00: Åbent hus i Bigården, Byvej 98 hos Hvidovre Biavlerforening. Alle velkomne.

Tirsdag den 16. juli:

Kl. 8.45: Morgengymnastik i Avedøre kirke.

Kl. 9.30-11.30: Værestedet for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 9.30-13.00: Håndarbejde for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-13.00: Formiddagsklub/træningstur, ca. to timer. Start fra Trædrejerporten 1B, bagefter kaffebord. Arr.: Hv. Marchforening.

Kl. 10.00-17.00: Billard m.m., i pensionistforening Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang Musikskolen.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m./forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i det lille cirkustelt ved Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 11.30-13.00: Sommerfrokost m/smørrebrød og hyggesnak i Risbjerg Kirke. Pris kr. 50,- /tilmeld. nødv.

Kl. 12.00: Haveåbent i pensionistforeningen Nordlysets ved Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 12.00-16.00: Poker i pensionistklub Søstjernen. Hv. Enghavevej 21.

Kl. 15.30-17.00: Skak for børn & unge på Hovedbiblioteket. Tilmeld. ikke nødv. Arr.: Hvidovre Skakklub/Aktiv Sommer.

Kl. 18.30-21.00: “Sommerspejd”, med lejrbål og spændende spejderaktiviteter i Cirklen (gården), Høvedstensvej 50. Tilmeld. ikke nødv.- bare kom! Arr.: hvidovrespejderne.dk - Aktiv Sommer.

Kl. 18.30: Travetur ca. to timer med start fra Frihedens S-station. Turleder Dennis Henriksen. Arr.: Hvidovre Marchforening.

Kl. 19.00: Fodbold-testkamp Hvidovre (1. div.) - Frem (2. div.) på “Pro Ventilation Arena”/Hvidovre Stadion.

Onsdag den 17. juli:

Kl. 8.30-9.15: Slidgigtstræning for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 9.00: Andagt & prædikeværksted i Risbjerg Kirke.

Kl. 10.00-12.00: Strik for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00: Billard m.m. i pensionistforeningen Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang v/Musikskolen.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: Sønderkær Bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter. Info-tlf. 23 24 47 36.

Kl. 17.30-19.00: Taekwondo,- prøv kampsporten på Avedøre Skole. Tilmeld. senest den 15. ds på hvidovre.nemtilmeld.dk - Aktiv Sommer.

Kl. 18.30: Træningstur med Futternes Gangklub, ca. 10 km. - start fra klublokalet. Info-tlf. 27 35 20 19.

menu
menu