Det sker i Hvidovre

Det sker i Hvidovre

Tirsdag den 16. juli:

Kl. 9.30-11.30: Værestedet for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 9.30-13.00: Håndarbejde for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-13.00: Formiddagsklub/træningstur, ca. to timer. Start fra Trædrejerporten 1B, bagefter kaffebord. Arr.: Hv. Marchforening.

Kl. 10.00-17.00: Billard m.m., i pensionistforening Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang Musikskolen.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m./forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i det lille cirkustelt ved Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 11.30-13.00: Sommerfrokost m/smørrebrød og hyggesnak i Risbjerg Kirke. Pris kr. 50,- /tilmeld. nødv.

Kl. 12.00: Haveåbent i pensionistforeningen Nordlysets ved Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 12.00-16.00: Poker i pensionistklub Søstjernen. Hv. Enghavevej 21.

Kl. 15.30-17.00: Skak for børn & unge på Hovedbiblioteket. Tilmeld. ikke nødv. Arr.: Hvidovre Skakklub/Aktiv Sommer.

Kl. 18.30-21.00: “Sommerspejd”, med lejrbål og spændende spejderaktiviteter i Cirklen (gården), Høvedstensvej 50. Tilmeld. ikke nødv.- bare kom! Arr.: hvidovrespejderne.dk - Aktiv Sommer.

Kl. 18.30: Travetur ca. to timer med start fra Frihedens S-station. Turleder Dennis Henriksen. Arr.: Hvidovre Marchforening.

Kl. 19.00: Fodbold-testkamp Hvidovre (1. div.) - Frem (2. div.) på “Pro Ventilation Arena”/Hvidovre Stadion.

Onsdag den 17. juli:

Kl. 8.30-9.15: Slidgigtstræning for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 9.00: Andagt & prædikeværksted i Risbjerg Kirke.

Kl. 10.00-12.00: Strik for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00: Billard m.m. i pensionistforeningen Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang v/Musikskolen.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: Sønderkær Bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter. Info-tlf. 23 24 47 36.

Kl. 14.00-17.00: “Spil Dart”, - kom indenfor og prøv i Dartklubben DK26 Hvidovre i lokalerne, Hv.vej 438, 3 sal, v/Frihedens station. Info-tlf. 21 40 41 91.

Kl. 17.30-19.00: Taekwondo,- prøv kampsporten på Avedøre Skole. Tilmeld. senest den 15. ds på hvidovre.nemtilmeld.dk - Aktiv Sommer.

Kl. 18.30: Træningstur med Futternes Gangklub, ca. 10 km. - start fra klublokalet. Info-tlf. 27 35 20 19.

Torsdag den 18. juli:

Kl. 8.00-16.00: “Fisketur på Øresund”, for 12-18 årige. Busstart fra Hvidovre Sports- & Lystfiskerforenings hus på Bibliotekvej. Gratis billetter/tilmeld. forud hos Hvidovre Sport, Hv.vej 158, tlf. 36 75 13 15. “Aktiv Sommer”.

Kl. 10.00-12.30: Motionstur med Dansk Vandrelaug. Start fra Frihedens S-station og slut ved Hvidovre S-station. Turleder Jens Erik Christiansen, tlf. 40 89 89 84. Gratis for medl. - ikke-medl. kr. 30,-.

Kl. 10.00: Stavgang i Vigerslevparken m. start fra hj. Risbjerggårds Allé/Sydkærsvej. Info-tlf. 22 35 89 98. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 10.00-12.30: Cykeltur “Ud i det blå” med start fra Frihedens S-station. Deltagerne lægger ruten i fællesskab. Info-tlf. 28 35 76 92, turleder Lisbeth Pedersen. Arr.: Cyklistforbundet Brøndby/Hvidovre afd.

Kl. 10.00-16.00: Bridge i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00-17.00: Billard m.m. hos Keglerne på Sønderkærsskolen.

Kl. 10.00-12.30: Smykker for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.30-12.00: Debat for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 12.00-15.00: “Roller Derby” - lær at stå på rulleskøjter - for skolebørn - ved Avedøre Idrætscenter. Tilmeld. senest på nemhvidovre.nemtilmeld.dk - Arr.: Aktiv Sommer.

Kl. 13.00-16.00: ÆldreSagens petanque på banerne “Stalden”, Byvej 98. Info-tlf. 36 49 21 59.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 14.00-16.00: “Besøg Rytterskolen”, åbent hus i den gamle skole på Hvidovre Kirkeplads. Pens.lærer Poul Sørensen fortæller om skolens historie fra 1720’erne. Alle velkomne, tilmeld. ikke nødv. Arr.: Hv. Lokalhistoriske Selskab.

Fredag den 19. juli:

Kl. 9.00-10.30: Åbent hus i Børnesundhedshuset, Hv.vej 274.

Kl. 9.30-12.30: Hobbyaktiviteter for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00: Krolf-spil med ÆldreSagen på plænen v/Hv.vej/Risbjergårds Alle. Info-tlf. 36 78 87 09.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6 årige m/forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 10.30-11.15: Stolegymnastik for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Lørdag den 20. juli:

Kl. 15.30: Fodbold-testkamp Avedøre(DS) - BSF (DS) på¨Avedøre Stadion.

Søndag den 21. juli:

Kl. 11.00: Julemærkemarch “Jul i juli” med Hvidovre Marchforening på Dyrehavsbakken. Start fra Pjerrots hus, flere distancer. Tilmeld. senest den 20. ds. til Edel Simonsen, tlf. 53 56 42 32.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 12.00-14.00: “Jorden rundt på 80 minutter”, sommerfrokost i Risbjerg Kirke. Pris kr. 75,-. Tilmeld. senest dagen før på kirkens kontor.

Kl. 12.30: Haveåbent i pensionistforeningen Nordlyset, Plovheldvej 2.

Mandag den 22. juli:

Kl. 9.00-10.30: Åbent hus i Børne- og Sundhedshuset, Hv.vej 274.

Kl. 9.45-14.45: Åbent i Oasen for for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-12.00: “Hobbyværkstedet” i Risbjerg Kirke, hvor kreative ideer deles mellem deltagerne.

Kl. 10.00: Mandagstravetur rundt i Hvidovre, start fra Hvidovre Rådhus. Info: Poul Jensen, tlf. 20 55 80 15. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00-12.00: “Bihulen” i Risbjerg Kirke, hvor mænd mødes til maling og tegning.

Kl. 11.00-15.00: Flettede tasker for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 13.00-14.45: “Vi cykler sammen”, tur på en time m/start fra Sundhedshuset, Hv.vej. Bare kom, ingen tilmeld. Arr.: Cyklistforbundet & SundhedsCentret.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: Sønderkær Bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter, Hv. Enghavevej. Tlf.-info 23 24 47 36.

Kl. 19.00: Åbent hus i Bigården, Byvej 98 hos Hvidovre Biavlerforening. Alle velkomne.

Tirsdag den 23. juli:

Kl. 8.45: Morgengymnastik i Avedøre kirke.

Kl. 9.30-11.30: Værestedet for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 9.30-13.00: Håndarbejde for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-13.00: Formiddagsklub/træningstur, ca. to timer. Start fra Trædrejerporten 1B, bagefter kaffebord. Arr.: Hv. Marchforening.

Kl. 10.00-17.00: Billard m.m., i pensionistforening Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang Musikskolen.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m./forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i det lille cirkustelt ved Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 11.30-13.00: Sommerfrokost m/smørrebrød og hyggesnak i Risbjerg Kirke. Pris kr. 50,- /tilmeld. nødv.

Kl. 12.00: Haveåbent i pensionistforeningen Nordlysets ved Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 12.00-16.00: Poker i pensionistklub Søstjernen. Hv. Enghavevej 21.

Kl. 15.30-17.00: Skak for børn & unge på Hovedbiblioteket. Tilmeld. ikke nødv. Arr.: Hvidovre Skakklub/Aktiv Sommer.

Kl. 18.30-21.00: “Sommerspejd”, med lejrbål og spændende spejderaktiviteter i Cirklen (gården), Høvedstensvej 50. Tilmeld. ikke nødv.- bare kom! Arr.: hvidovrespejderne.dk - Aktiv Sommer.

Kl. 18.30: Travetur “Store Magleby og Dragør”, ca. to timer med start fra Store Magleby v/busstop 350 S på Englandsvej. Arr.: Hvidovre Marchforening.

Kl. 18.30: Fodbold-testkamp Avedøre (DS) - Greve (DS) på Avedøre Stadion.

Onsdag den 24. juli:

Kl. 9.00: Andagt & prædikeværksted i Risbjerg Kirke.

Kl. 10.00-11.30: Stavgang for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-12.00: Strik for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00: Billard m.m. i pensionistforeningen Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang v/Musikskolen.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: Sønderkær Bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter. Info-tlf. 23 24 47 36.

Kl. 14.00-17.00: “Spil Dart”, - kom indenfor og prøv i Dartklubben DK26 Hvidovre i lokalerne, Hv.vej 438, 3 sal, v/Frihedens station. Info-tlf. 21 40 41 91.

Kl. 18.30: Træningstur med Futternes Gangklub, ca. 10 km. - start fra klublokalet. Info-tlf. 27 35 20 19.

menu
menu