Det sker i Hvidovre

Det sker i Hvidovre

Tirsdag den 23. juli:

Kl. 8.45: Morgengymnastik i Avedøre kirke.

Kl. 9.30-11.30: Værestedet for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 9.30-13.00: Håndarbejde for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-13.00: Formiddagsklub/træningstur, ca. to timer. Start fra Trædrejerporten 1B, bagefter kaffebord. Arr.: Hv. Marchforening.

Kl. 10.00-17.00: Billard m.m., i pensionistforening Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang Musikskolen.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m./forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i det lille cirkustelt ved Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 11.30-13.00: Sommerfrokost m/smørrebrød og hyggesnak i Risbjerg Kirke. Pris kr. 50,- /tilmeld. nødv.

Kl. 12.00: Haveåbent i pensionistforeningen Nordlysets ved Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 12.00-16.00: Poker i pensionistklub Søstjernen. Hv. Enghavevej 21.

Kl. 15.30-17.00: Skak for børn & unge på Hovedbiblioteket. Tilmeld. ikke nødv. Arr.: Hvidovre Skakklub/Aktiv Sommer.

Kl. 18.30-21.00: “Sommerspejd”, med lejrbål og spændende spejderaktiviteter i Cirklen (gården), Høvedstensvej 50. Tilmeld. ikke nødv.- bare kom! Arr.: hvidovrespejderne.dk - Aktiv Sommer.

Kl. 18.30: Travetur “Store Magleby og Dragør”, ca. to timer med start fra Store Magleby v/busstop 350 S på Englandsvej. Arr.: Hvidovre Marchforening.

Kl. 18.30: Fodbold-testkamp Avedøre (DS) - Greve (DS) på Avedøre Stadion.

Onsdag den 24. juli:

Kl. 9.00: Andagt & prædikeværksted i Risbjerg Kirke.

Kl. 10.00-11.30: Stavgang for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-12.00: Strik for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00: Billard m.m. i pensionistforeningen Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang v/Musikskolen.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: Sønderkær Bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter. Info-tlf. 23 24 47 36.

Kl. 14.00-17.00: “Spil Dart”, - kom indenfor og prøv i Dartklubben DK26 Hvidovre i lokalerne, Hv.vej 438, 3 sal, v/Frihedens station. Info-tlf. 21 40 41 91.

Kl. 18.30: Træningstur med Futternes Gangklub, ca. 10 km. - start fra klublokalet. Info-tlf. 27 35 20 19.

Torsdag den 25. juli:

Kl. 10.00: Stavgang i Vigerslevparken m. start fra hj. Risbjerggårds Allé/Sydkærsvej. Info-tlf. 22 35 89 98. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 10.00-16.00: Bridge i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00-17.00: Billard m.m. hos Keglerne på Sønderkærsskolen.

Kl. 10.00-12.30: Smykker for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 11.15-12.15: Sommer-linedance for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 12.00-15.00: “Roller Derby” - lær at stå på rulleskøjter - for skolebørn - ved Avedøre Idrætscenter. Tilmeld. senest på nemhvidovre.nemtilmeld.dk - Arr.: Aktiv Sommer.

Kl. 13.00-16.00: ÆldreSagens petanque på banerne “Stalden”, Byvej 98. Info-tlf. 36 49 21 59.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 18.00-19.30: Selvforsvar & kampsport, prøv judo og jiu-jitsu, for børn og unge i Strandmarkens Fritidscenter, Hv. Enghavevej. Tilmeld. forud: hvidovre.nemtilmeld.dk - "Aktiv Sommer".

Fredag den 26. juli:

Kl. 9.00-10.30: Åbent hus i Børnesundhedshuset, Hv.vej 274.

Kl. 9.30-14.30: Flittige hænder/hobbyaktiviteter for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00: Krolf-spil med ÆldreSagen på plænen v/Hv.vej/Risbjergårds Alle. Info-tlf. 36 78 87 09.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6 årige m/forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 10.30-11.15: Stolegymnastik for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Søndag den 28. juli:

Kl. 10.00-16.00: Cykeltur over Amager Fælled til Flyvergrillen, ca. 35 km. Start fra Frihedens S-station/hjemkost v/Langhøjskolen. Info: Birgit Rudolph, tlf. 26 27 44 19. Arr.: Cyklistforbundet Brøndby/Hvidovre.

Kl. 10.00: Gudstjeneste i Strandmarkskirken v/Lene Skovmark og efterflg. let kirkefrokost og snak på kryds og tværs,

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 12.30: Haveåbent i pensionistforeningen Nordlyset, Plovheldvej 2.

Mandag den 29. juli:

Kl. 9.00-14.00: VolleyCamp for børn, 0-3 klasse i Frihedens Idrætscenter. Tilmeld. forud: hvidovre.nemtilmeld.dk - Arr.: Hv. Volleyball Klub/ “Aktiv Sommer”.

Kl. 9.00-12.00: Prøv badminton, for børn og unge i Hvidovre Badminton Club, Bibliotekvej 62. Få pladser/tilmeld. forud. “Aktiv Sommer”.

Kl. 9.00-10.30: Åbent hus i Børne- og Sundhedshuset, Hv.vej 274.

Kl. 9.45-14.15: Åbent i Oasen for for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-12.00: “Hobbyværkstedet” i Risbjerg Kirke, hvor kreative ideer deles mellem deltagerne.

Kl. 10.00: Mandagstravetur rundt i Hvidovre, start fra Hvidovre Rådhus. Info: Poul Jensen, tlf. 20 55 80 15. Arr.: ÆldreSagen.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00-12.00: “Bihulen” i Risbjerg Kirke, hvor mænd mødes til maling og tegning.

Kl. 10.45-11.15: Gymnastik for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 12.30: Haveåbent i pensionistforeningen Nordlyset, Plovheldvej 2.

Kl. 13.00-14.45: “Vi cykler sammen”, tur på en time m/start fra Sundhedshuset, Hv.vej. Bare kom, ingen tilmeld. Arr.: Cyklistforbundet & SundhedsCentret.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: Sønderkær Bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter, Hv. Enghavevej. Tlf.-info 23 24 47 36.

Kl. 19.00: Sommerens sidste åbent hus-arrangement i Bigården, Byvej 98 hos Hvidovre Biavlerforening. Alle velkomne.

Tirsdag den 30. juli:

Kl. 8.30-13.30: Caféen åben i AktivitetsCentret, Hv.gade 49 for pens./efterlønnere.

Kl. 8.45: Morgengymnastik i Avedøre kirke.

Kl. 9.00-14.00: VolleyCamp for børn, 0-3 klasse i Frihedens Idrætscenter. Tilmeld. forud: hvidovre.nemtilmeld.dk - Arr.: Hv. Volleyball Klub/ “Aktiv Sommer”.

Kl. 9.00-12.00: Prøv badminton, for børn og unge i Hvidovre Badminton Club, Bibliotekvej 62. Få pladser/tilmeld. forud. “Aktiv Sommer”.

Kl. 9.30-13.00: Håndarbejde for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-13.00: Formiddagsklub/træningstur, ca. to timer. Start fra Trædrejerporten 1B, bagefter kaffebord. Arr.: Hv. Marchforening.

Kl. 10.00-17.00: Billard m.m., i pensionistforening Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang Musikskolen.

Kl. 10.00-13.00: Legestue for ½ til 6-årige m./forældre på Avedøre bibliotek.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i det lille cirkustelt ved Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 11.30-13.00: Sommerfrokost m/smørrebrød og hyggesnak i Risbjerg Kirke. Pris kr. 50,- /tilmeld. nødv.

Kl. 12.00-16.00: Poker i pensionistklub Søstjernen. Hv. Enghavevej 21.

Kl. 12.30: Haveåbent i pensionistforeningen Nordlysets ved Huset, Plovheldvej 2.

Kl. 15.30-17.00: Skak for børn & unge på Hovedbiblioteket. Tilmeld. ikke nødv. Arr.: Hvidovre Skakklub/Aktiv Sommer.

Kl. 18.30: Fodbold-testkamp Avedøre - Herstedøster på Avedøre Stadion.

Kl. 18.30-21.00: “Sommerspejd”, med lejrbål og spændende spejderaktiviteter i Cirklen (gården), Høvedstensvej 50. Tilmeld. ikke nødv.- bare kom! Arr.: hvidovrespejderne.dk - Aktiv Sommer.

Kl. 18.30: Travetur, ca. to timer med start fra Sjælør S-station, turleder Edel Simonsen. Arr.: Hvidovre Marchforening.

Onsdag den 31. juli:

Kl. 9.00: Andagt & prædikeværksted i Risbjerg Kirke.

Kl. 9.00-14.00: VolleyCamp for børn, 0-3 klasse i Frihedens Idrætscenter. Tilmeld. forud: hvidovre.nemtilmeld.dk - Arr.: Hv. Volleyball Klub/ “Aktiv Sommer”.

Kl. 9.00-12.00: Prøv badminton, for børn og unge i Hvidovre Badminton Club, Bibliotekvej 62. Få pladser/tilmeld. forud. “Aktiv Sommer”.

Kl. 10.00-12.00: Strik for pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 10.00-15.00: Billard/kortspil i pensionistklub Søstjernen, Hv. Enghavevej 21.

Kl. 10.00: Billard m.m. i pensionistforeningen Keglerne på Sønderkærskolen, - nedgang v/Musikskolen.

Kl. 11.00-12.30: Cirkusleg for hele familien i Cirkusmuseet i Avedørelejren.

Kl. 12.00-15.00: Kreativitet pens./efterlønnere i AktivitetsCentret, Hv.gade 49.

Kl. 13.00-16.00: “Mødestedet” m. hygge og kaffe, kr. 5,- i Risbjerg kirke.

Kl. 13.00-17.00: Sønderkær Bridgeklub i Strandmarkens Fritidscenter. Info-tlf. 23 24 47 36.

Kl. 14.00-17.00: “Spil Dart”, - kom indenfor og prøv i Dartklubben DK26 Hvidovre i lokalerne, Hv.vej 438, 3 sal, v/Frihedens station. Info-tlf. 21 40 41 91.

Kl. 17.30-19.00: Teakwondo for børn og unge på Avedøre skole, Tilmeld.: hvidovre.nemtilmeld.dk - “Aktiv Sommer”.

Kl. 18.30-21.30: Badetur til Ishøj Strand, - aftencykeltur med start fra Frihedens S-station via Avedøre Holme og stierne til Ishøj. Distance ca. 25 km. Info: Henning Nielsen, tlf. 24 43 82 91. Arr.: Cyklistforbundet Brøndby/Hvidovre

Kl. 18.30: Træningstur med Futternes Gangklub, ca. 10 km. - start fra klublokalet. Info-tlf. 27 35 20 19.

Kl. 19.00-20.00: Lorry/TV2 optager udsendelse fra klubberne i Hvidovre Havn. Publikum velkomne.

menu
menu