Det sker på tirsdag:

Det sker på tirsdag:

Endnu et møde om udvidelsen af Amagermotorvejen

– Interessen for at deltage i borgermødet oversteg vores forventninger, hvilket betød at flere måtte gå forgæves til borgermødet i teatersalen i Frihedens Idrætscenter sidste torsdag. Tilsvarende var spørgelysten i salen så stor, at der kun i begrænset omfang var tid til den mere private dialog mellem borgere og Vejdirektoratets medarbejdere, skriver Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

For at sikre at alle får mulighed for at drøfte synspunkter, forslag og idéer til miljøkonsekvensvurderingen, støj- og naturforhold, udbygningsprojektet, ejendomsforhold, trafikberegninger m.v., og drøfte forhold af mere privat karakter, så afholder Vejdirektoratet derfor et åbent hus-arrangement på tirsdag den 17. maj kl. 16-18 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446.

Vil gerne høre din mening

– Du kender lokalområdet, og kan måske bidrage med vigtig viden, særlige forhold vi skal være opmærksomme på, eller noget vi bør inddrage i miljøkonsekvensvurderingen, skriver Vejdirektoratet, der gerne vil høre din mening.

I perioden 20. april til 20. maj 2022 har du mulighed for at indsende dine synspunkter, idéer og forslag til miljøkonsekvensvurderingen.

menu
menu