Det var dog en noget flad omgang

Det var dog en noget flad omgang

Det var dog en noget flad omgang. Den nye budgetaftale mellem KL og regeringen munder ud i et gennemsnit på 17 millioner til kommunerne. Der blev givet 2,2 milliarder til Kommunerne samlet, hvoraf de 0,5 milliarder består af afskaffelsen af effektiviseringsbidraget, der blev pålagt kommunerne i stedet for omprioriteringsbidraget.

Jeg kan ikke se noget om, at servicerammen er hævet tilsvarende, så kommunerne rent faktisk har mulighed for at bruge pengene på bedre velfærd og/eller dække det underskud, mange kommuner - i hvert fald Hvidovre Kommune - står med efter sidste års budgetlægning. Et underskud, der alene er fremkommet på grund af de besparelser, kommunen er pålagt netop på grund af servicerammen.

Det er ikke, fordi Hvidovre Kommune mangler midler. Vi har en kassebeholdning på ca. 600 millioner.

Vi vil igen foreslå at hæve grundskylden til det niveau, det var før sænkningen i 2016 - det svarer faktisk til det underskud, der er på budgettet lige nu. Det vil betyde at vi fremover kan tilbyde borgerne en bedre velfærd og så bruge de 17 millioner til at dække det underskud, vi har lige nu på specialundervisning i skolen. Det er jo langt fra sikkert, vi får et lignende beløb i 2020.

Men som sagt: før vi ser en ændring i budgetloven, som udvider servicerammen eller helt afskaffer den, kan vi ikke - heller ikke med den nye aftale - se nogen forbedring i kommunens budget og dermed en bedre velfærd for borgerne.

De bedste hilsner

Gert Wahl medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

menu
menu