- Det vil ødelægge folkeskolen...

- Det vil ødelægge folkeskolen...

Lærerforeningen foreslår kassetræk, skattestigning eller begge dele, for at løse situationen

“Det kan man simpelthen ikke være bekendt”.

Sådan lyder det blandt andet i en pressemeddelelse, som Hvidovre Lærerforening i sidste uge udsendte ud. Meldingen fra Hvidovre Lærerforening kom få dage efter, at Hvidovre Kommunes administration havde udsendt endnu et katalog med forslag til effektivisering.

I kataloget, der samlet rummer effektiviseringsforslag for yderligere 43,6 mio. kr., foreslås det, at Børne- og uddannelsesområdet skal stå for besparelser på i alt 12,87 mio. kr. alene i 2019. I det beløb rammes kommunens skoler med en besparelse på 2,3 mio. kr. på skolernes ledelse og med 2,73 mio. kr. på skolernes ramme generelt.

Og sådan en besparelse vil altså i følge Hvidovre Lærerforening ødelægge folkeskolen.

- Det her vil ødelægge folkeskolen i Hvidovre. Vi må spørge: Hvad vil Hvidovre med folkeskolen?, udtaler kredsformand Flemming Ernst i pressemeddelelsen.

Lærere vil have ledelse

Hvidovre Avis har bedt ham uddybe.

Hvordan mener Lærerforeningen, at det vil kunne mærkes, at der er flere medarbejdere pr. leder?

- Den der med at lærerne er ledelseresistente er en anekdote fra 80’erne. I virkeligheden så efterspørger lærerne rigtig meget ledelse. At lederen f.eks. kan være til stede i klasserne og vejlede og give råd pædagogisk. Det vil der blive mindre af, siger Flemming Ernst.

Han tilføjer, at den enkelte lærer gerne står for egen undervisning, men at der også er behov for ledelse, når det gælder de store retningslinjer.

Otte stillinger mindre

Helt konkret vil en besparelse på skoleledelserne betyde, at der på Hvidovres skoler samlet skal skæres otte ledere. Dermed vil antallet af medarbejdere per skoleleder gå fra et gennemsnit på 24,1 til et gennemsnit på 29,8.

Den anden foreslåede besparelse er mere generel og handler om, at alle skolerne selv skal finde en besparelse 2 % i 2019 stigende til 4 % i 2022. Også her mener Flemming Ernst, at det vil få konsekvenser for eleverne.

Hvilken betydning vil en rammebesparelse få for kvaliteten af elevernes skolegang?

- Det er meget svært at sige og sikkert også forskelligt fra skole til skole. Men jeg kan frygte, at den inkluderende skole bliver mere vanskelig at opretholde. Og jeg kan frygte, at behovet for anbringelse i specialklasse vil stige, fordi der ikke vil være de nødvendige støtteforanstaltninger, siger Flemming Ernst.

I Hvidovre Kommunes oplæg til en rammebesparelse står der endvidere, at besparelsen eventuelt kan findes ved at mindske den ikke-lovpligtige undervisning samt antallet af timer, hvor der er to voksne til stede i klasserne.

Flemming Ernst fortæller, at ikke-lovpligtig undervisning f.eks. kan være talentholds-undervisning.

- Der er selvfølgelig mulighed for at skære i f.eks. talenthold-ordninger, der er nice-to-have, men ikke need-to-have, men generelt mener Lærerforeningen ikke, at der er tilbud, der er overflødige, siger Ernst.

Kassetræk og øget skat

Fra Hvidovre Lærerforening lyder der derfor et helt konkret forslag til, hvordan man løser den økonomiske situation uden at det får konsekvens for folkeskolen i Hvidovre.

- Hvidovre Lærerforening vil foreslå, at man i stedet for drastiske besparelser finansierer dele af anlægsudgifterne via et træk på kassebeholdningen. Endvidere at man overvejer en skattestigning til at finansiere velfærdsudgifterne, lyder det i pressemeddelelsen fra lærerforeningen.

Men vil en skattestigning ikke bare ramme børnenes forældre og dermed også børnene?

- Jeg ved godt, at det er kontroversielt. Det er jeg med på, men en gang i mellem er man nødt til at vove pelsen. Også selv om en skattestigning ikke rammer mig. Men jeg synes, at velfærd er vigtigt, og jeg er helt reelt bekymret for skolen, og at vi får a- og b-skoler i Hvidovre, hvor de ressourcestærke vælger Folkeskolen fra, slutter Flemming Ernst.

Folkeskolen står urimeligt for skud, mener Hvidovre Lærerforening.

Folkeskolen står urimeligt for skud, mener Hvidovre Lærerforening.

menu
menu