DET VRIMLER MED ROTTER NÆR NY BØRNEINSTITUTION

DET VRIMLER MED ROTTER NÆR NY BØRNEINSTITUTION

Hvor gør Hvidovre Kommune ikke noget, og endda undlader at rydde op efter byggeriet af børneinstitutionen?, spørger beboer:

Det er helt utroligt så lidt Hvidovre Kommune gør i forbindelse med den tiltagende rotteplage.

Det er især galt i vores nabolag ved Kærgårdsvej og Nymarksvej i Avedøre, hvor det vrimler med store rotter, ofte 2-3 samlet, og af og til kommer de også ind på vores terrasse, helt uden frygt for mennesker. Jeg er bekendt med at flere borgere forsøger at flytte herfra, men det er svært at sælge en ejendom med denne rotteplage.

Der er ingen tvivl om at hovedparten af rotterne kommer fra den såkaldte Cirkusgrund, hvor Hvidovre Kommune nu har opført en ny stor børneinstitution “Tumlehuset”. Man har ganske vist fået etableret et nydeligt hegn op ind til institutionens grønne areal og legeplads. Men det er nok lige så “effektivt som vildsvinehegnet i Sønderjylland?”.

Ingen oprydning

Flere beboere har bemærket, at kommunen endnu ikke har ryddet op på grunden udenfor det omtalte hegn. Her ligger der stadig store bunker af affald, brokker, jord og sand, og i det morads er der er set flere rotter.

Jeg har spurgt en lokal politiker, hvorfor man ikke rydder op og fjerner de store bunker? Det svar, jeg har fået har været meget kryptisk og undvigende, og jeg tror faktisk, det skyldes det sagsforløb og den erstatningssag kommune har omkring det forsinkede institutionsbyggeri, og at entreprenøren ikke vil rydde op og planere området.

Men den dumstædighed og kommunens manglende styring af byggeprojektet, skal vel ikke gå ud over os beboere i området, ligesom det heller ikke er rart med rotternes nærhed til børnenes legeområde?

Venligst

H.P.S.

- beboer i området

menu
menu