DH-Hvidovre holder årsmøde

DH-Hvidovre holder årsmøde

På mandag den 18. marts kl. 18 holder Danske Handicaporganisationer Hvidovre årsmøde.

Danske Handicaporganisationer Hvidovre er en sammenslutning af lokale handicaporganisationer, der arbejder politisk for et samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.

Alle medlemmer er velkomne og kan deltage i årsmødet med taleret. Nye medlemsorganisationer, der ønsker at tilslutte sig DH-Hvidovre skal afgive en underskrevet tilslutningserklæring. Denne skal sendes til formanden inden mødet eller medbringes på årsmødet.

Årsmødet afholdes i Frihedens Idrætscenter - Fælles Klublokale - Hvidovrevej 446.

menu
menu