DI placerer Hvidovre på 90. plads

DI placerer Hvidovre på 90. plads

Hvidovre har potentiale for mere offentlig-privat samarbejde (OPS) konkluderer Dansk Industri i undersøgelse

Hvidovre Kommune kan få råd til flere varme hænder og mere tid til borgerne, hvis kommunen er bedre til at samarbejde med private virksomheder.

Det mener i hvert fald Dansk Industri med deres placering af Hvidovre på en 90. plads blandt landets kommuner, når det kommer til privat-kommunalt samarbejde. Undersøgelsen der netop er offentliggjort baserer sig på tal fra 2018.

- I 2018 samarbejdede Hvidovre med private virksomheder om 22,4 pct. af de udbudsegnede opgaver. Det er fortsat mindre end Best Practice, som var på 40,9 pct., lyder det fra Dansk Industri om Hvidovres resultat i undersøgelsen.

Dansk Industri mener, at der med offentligt-privat samarbejde bliver skabt konkurrence, der sikrer, at “borgerne får mest mulig kvalitet for skattekronerne”.

- Når kommunen sætter serviceopgaver i fri konkurrence, kan private virksomheder byde ind med nye løsninger, lyder det fra Dansk Industri.

Konkrete tal

Dansk Industri sætter desuden konkrete tal på, hvor meget et bedre offentligt-privat samarbejde kan betyde.

- Hvis Hvidovre øger deres offentlig-private samarbejde svarende til Best Practice, vil der blive samarbejdet om opgaver for yderligere 435 mio. kr. Øger kommunen alene samarbejdet inden for de tekniske områder og for støttefunktioner, vil det betyde offentlig-privat samarbejde om opgaver for 191 mio. kr. ekstra, opgør Dansk Industri.

Gevinster ved offentlig-privat samarbejde

Med undersøgelsen kommer Dansk Industri med en række helt konkrete forslag til, hvordan kommunen kan øge deres offentligt-private samarbejde. Helt overordnet mener DI, at konkurrence om de offentlige opgaver er med til “at sikre, at der sker en løbende effektivisering og innovation i leveringen af den skattefinansierede velfærd”.

- Når private virksomheder får mulighed for at byde ind på de skattefinansierede opgaver, kan deres erfaringer, arbejdsgange, teknologiske løsninger mv. bidrage til at udvikle velfærden. For eksempel kan de private virksomheder: Integrere ny teknologi, optimere arbejdsgangen, udvikle serviceydelserne og bidrage med stordriftsfordele, foreslår Dansk Industri Hvidovre Kommune.

Gevinsten er efter DI’s mening desuden, at skabe et højere serviceniveau for byens borgere.

- Med de frigjorte midler kan kommunen få et højere serviceniveau f.eks. i form af flere varme hænder og mere tid til borgerne. Alternativt kan kommunen fastholde sit nuværende serviceniveau og samtidig f.eks. sætte kommuneskatten ned, overføre flere ressourcer til andre velfærdsområder og få flere midler til investeringer, påpeger Dansk Industri.red

menu
menu