Diakoni og frivillighed

Diakoni og frivillighed

Årsmøde i Strandmarks Sogns Menighedspleje

Strandmarks Sogns Menighedspleje sætter igen i år fokus på diakoni, når der er årsmøde søndag den 29. april kl. 11.30. I kirken ønsker vi at udvide vores diakonale aktiviteter. Derfor har menighedsplejen i år inviteret stiftskonsulent for diakoni Morten Miland Samuelsen til at holde oplæg om diakoni og frivillighed, hvorefter der er debat om, hvordan vi gør frivillige aktiviteter i sognet mere attraktive for frivillige.

- Menighedsplejen i Strandmarks Sogn er kommet godt i gang med nye tiltag. Vi er gået i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer, et samarbejde der er ved at bære frugt. Således kan vi allerede nu meddele, at vi planlægger en uges ferie for familier med børn, som ellers ikke har mulighed for at komme på ferie, fortæller Marie S. Pedersen, der er formand for Menighedsplejens bestyrelse i Strandmarks Sogn. Derfor er det hendes håb, at mange vil lægge vejen forbi kirken denne søndag eftermiddag.

Samme eftermiddag er der et ordinært årsmøde blandt andet med præsentation af regnskab og budget, samt forslag og valg til bestyrelsen. Forslag mv. skal stilles til Marie S. Pedersen senest 14 dage før årsmødet og senest den 15. april enten per e-mail til marie.soendertoft@jubii.dk eller ved at aflevere det til kordegnekontoret.

Dagsordenen samt programmet for eftermiddagen kan findes på kirkens hjemmeside: strandmarkskirken.dk.

menu
menu