DØDSFALD

DØDSFALD

Preben Alexander Heide, oberstløjtnant og den sidste kommandant i Avedørelejeren, bosat i en lang årrække på Kærgårsvej i Hvidovre, er afgået ved døden, 86 år.

Hans militære løbebane startede tilbage i 1950 ved 5. Regiment i Vordingborg, og efter officersuddannelsen kom han siden vidt omkring i Forsvarets tjeneste, bl.a. som chef for FN-styrken på Cypern i 1979. Han sluttede som øverste chef for Hærens Materiel- og Færdselsskole og som kommandant i Avedørelejren.

Preben A. Heide var ridder af Dannebrog af 1. grad, og i en aktiv pensionisttid var han på mange rejser rundt i Europa og samtlige stater i USA.

menu
menu