Droneflyveriet - og ringe service!

Droneflyveriet - og ringe service!

Hvidovre Kommune sætter virkelig mange ressourcer ind på at kontrollere borgernes adfærd omkring overholdelse bebyggelsesreglementer.

Der bruges bl.a. masser af skattekroner på droner og kontrollanter i Præstemose- og Baunebakkekvarteret, hvor der vitterlig finder ulovlig beboelse og bygningsmæssige overtrædelser sted. Men mange syntes nok, at centimetermålingerne går for vidt, og lidt tilbageskuende ligner det næsten den “forfølgelse” vore nybyggende forfædre fra Vesterbro/Nørrebro var ude for i 30’erne, da de byggede småhuse i Hvidovre, og mødte rigtig stor nidkærhed og modstand fra de reagerende venstrebønder. I dag er det partierne på en anden fløj der sidder i haserne på de ofte bolignødlidte borgere.

Måske var det en bedre idé at bruge nogle af de kommunale midler til en ordentlig service for nybyggerne. Eksempelvis er Hvidovre stadig en af de absolut langsomste kommuner i landet hvad angår behandling af byggetilladelser. Det officielle tal er 89 dage - ca. tre måneder - og mange har endda oplevet længere ventetider på byggesagskontoret på Hvidovre Rådhus, hvilket af og til at betydet tabte lånemuligheder etc.

Om man bare er nogle smølehoveder i afdelingen på rådhuset, skal vi lade være usagt. Vi har ikke Danmarksrekorden, men ligger med helt i toppen over kommuner, der har den længste behandlingstid. Eksempelvis ligger Vallensbæk flot med kun fem behandlingsdage, og snittet i hovedstadsområdet er på 55 dage, - sammenholdt med Hvidovres 89 dage og ofte mere.

Fra politisk hold undskyldes det med manglende personale, men det kunne jo være at man skulle droppe noget af droneflyveriet og et par af de omvandrende kontrolfreakende personer, og så bruge pengene på bedre borgerservice?

menu
menu