DSB barsler med en markant forringelse af togdriften

DSB barsler med en markant
forringelse af togdriften

DSB vil reducere togdriften fra 12 til 6 tog i timen - Hvidovre Kommune vil bevare den nuværende drift og har postet en indsigelse til DSB

DSB har orienteret Hvidovre Kommune om, at Linje E fra årsskiftet 2018/2019 ikke skal stoppe på Friheden Station.

Dette mener Hvidovre Kommune naturligvis er uacceptabelt set i lyset af, at Friheden Station er kommunens største trafikale knudepunkt med S-tog og med busser, der blandt andet har direkte forbindelse til Avedøre Holme og Hvidovre hospital.

Bygge- og planudvalget behandlede sagen i sidste uge og besluttede at sende en indsigelse til DSB om forringelsen af S-togets linje E - en indsigelse, som DSB efterfølgende sender videre til Transport-, Bygnings-og Boligministeriet.

Kraftig reduktion

DSB har som nævnt meddelt Hvidovre kommune, at Friheden Station fra køreplanskiftet december 2018 eller januar 2019 vil få reduceret betjeningen.

DSBs beslutning vil - hvis Linje E ikke stopper på Friheden Station - betyde en reduktion fra 12 til 6 tog i timen.

Fremover vil det således kun være A-linjen, der hvert 10. minut stopper på Friheden Station.

Passagervæksten på Friheden Station har kun - oplyser DSB - kun været på 8 procent mens den generelle vækst har været på 12 procent.

Årsagen er ifølge DSB, at udrulningen af det nye signalanlæg på S-togs banen har udfordret punktligheden på banen.

DSB har vurderer også, at S-toget bliver mindre attraktivt i visse rejserelationer, fordi Køge Nord station åbner i 2019 i forbindelse med åbningen af København-Ringsted banen. Dermed vil det være hurtigere at køre fra København til Køge med fjerntoget.

Vigtigt trafikknudepunkt

Udvalget har nu besluttet, at Hvidovre Kommune sender et brev til DSB, hvor Hvidovre kommune præcicerer sit ønske om, at DSB opretholder linje E’s standsning på Friheden Station, så der også fremover er fem minutters drift på Friheden Station.

I august 2011 meddelte DSB Hvidovre kommune, at der siden 2007 var et tidsmæssigt overskud på Køge Bugt banen, så det var muligt at standse med linje E på Friheden Station fra den 11. december 2011, hvilket ville betyde en væsentlig forbedring for kunderne.

Begrundelserne var dengang ligesom nu, at Friheden Station er kommunens vigtigste trafikale knudepunkt, der betjenes af buslinjerne 8 A, 132, 137, 139, samt 200S der blandt andet kører til et af Danmarks største erhvervsområder Avedøre Holme samt til Hvidovre hospital.

Der er derfor etableret busbaner på Gammel Køge Landevej og ekstra udkørsel fra Friheden Station.

- DSB er med dette forslag med til at reducere væksten i den kollektive trafik, og forslaget vil forringe den kollektive trafik i Hvidovre, pointeres det i brevet til DSB.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu