DSB vil gøre det sværere for pendlere, som skal til og fra Hvidovre!

DSB vil gøre det sværere for pendlere, som skal til og fra Hvidovre!

Kommunen forsøger nu at få DSB til at ændre signaler

Hvidovre Avis skrev om for nogle uger siden, at DSB har meddelt Hvidovre Kommune, at S-togets Linje E fra 1. januar 2019 ikke længere skal stoppe på Friheden Station.

- Dette er en beslutning, som Hvidovre Kommune slet ikke har haft nogen indflydelse på, og vi er mildest talt rystede over DSB’s udmelding, siger borgmester Helle Adelborg.

Og hun fortsætter:

- Friheden Station er kommunens vigtigste trafikknudepunkt og meget vigtig for mange Hvidovreborgere, som skal ud af kommunen for at komme på arbejde.

På samme måde er den rigtig vigtig for mange medarbejdere, der bor uden for kommunen, som skal på arbejde på en virksomhed på Avedøre Holme eller på kommunens største arbejdsplads Hvidovre Hospital. Rigtig mange medarbejdere, som arbejder på Avedøre Holme tager toget til Friheden Station, før de tager en bus videre ud til vores store erhvervsområde. Ved at fjerne Linje E, vil det blive langt mere besværligt for de mange medarbejdere at komme frem, og det kan i værste fald gøre det sværere for vores erhvervsliv at tiltrække medarbejdere, hvis den kollektive trafik i Hvidovre bliver dårligere.

Massiv forringelse

Hvis DSB gør alvor af at droppe Linje E, vil det - som Hvidovre Avis tidligere har beskrevet - betyde, at der fra 2019 kun vil stoppe seks tog i timen på Friheden Station.

I dag stopper 12 tog, og en så massiv reduktion vil selvsagt kunne mærkes af de mange passagerer, der dagligt bruger stationen. Den tilbageværende toglinje vil samtidig være mindre attraktiv, fordi den stopper på alle stationer i modsætning til Linje E og dermed gør turen sydfra til Hvidovre eller fra Hvidovre til København langsommere.

- I en tid, hvor der er så meget fokus på at få flere til at droppe bilen og i stedet bruge offentlige transportmidler, undrer det os meget, at DSB vælger at gøre livet mere besværligt for togpassagerer, siger en forundret Helle Adelborg.

Og hun pointerer, at der arbejdes på at få DSB til at ændre beslutningen:

- Jeg vil understrege, at vi fra Hvidovre Kommunes side vil gøre alt, hvad vi kan, for at få DSB til at ændre deres beslutning.

Hvidovre er ikke tjent med at få en så massiv forringelse af togdriften. Tværtimod arbejder vi på alle parametre på at styrke den kollektive trafik i Hvidovre.

oas@hvidovreavis.dk

Helle Adelborg.

Helle Adelborg.

Borgmester Helle Adelborg fortæller, at Hvidovre Kommune gør ALT hvad man kan, for at få DSB til at omgøre beslutningen om at skære i driften på Friheden Station.

Borgmester Helle Adelborg fortæller, at Hvidovre Kommune gør ALT hvad man kan, for at få DSB til at omgøre beslutningen om at skære i driften på Friheden Station.

menu
menu