Dybenskærhaves nye leder har mange års erfaring med ældrepleje

Dybenskærhaves nye leder har mange års erfaring 
med ældrepleje

Kathrin Meyer Lundberg kommer fra en stilling i Københavns ældrepleje

Plejecenter Dybenskærhave på Byvej skifter keder efter nytår.

Det bliver 52-årige Kathrin Meyer Lundberg, der er uddannet sygeplejerske og har knap 20 års erfaring fra stillinger ved Københavns Kommunes ældrepleje.

Senest har hun som sundhedsfaglig konsulent på områdekontor Amager haft ansvar for at implementere det nye fælles omsorgssystem Cura, som Hvidovre også lige har taget i brug. Hun har desuden uddannet sig i ledelse på Københavns Kommunes ledertalent udviklingsprogram.

- Med Kathrin får vi en leder med en bred og meget relevant erfaring. Ud over at være en erfaren sygeplejerske, er hun også meget erfaren i arbejdet med faglig kvalitet, borgerinddragelse og generelle forbedringer, siger centerchef for Sundhed og Ældre, Nicolai Kjems og tilføjer: - Kathrin har visioner for sundheds- og ældreområdet – og hun har fokus på det gode og værdige ældreliv og på vores medarbejderes arbejdsmiljø.

Den nye plejecenterleder lægger selv vægt på, at hun skal lytte til beboerne på Dybenskærhave: - Som personale lykkes vi ikke, hvis vi ikke lytter ind til beboerens ønsker og behov. Det er vigtigt, at vi hele tiden tænker nyt og skaber nogle rammer, så de kan opretholde det, der er vigtigt for dem, siger Kathrin Meyer Lundberg, der bl.a. har været områdeleder på Ørestad Plejecenter.

Den nye plejecenterleder bor i Valby med sin datter.

menu
menu