Egetræer på villavej skaber splid

Egetræer på villavej skaber splid

Fire borgere er blevet sigtet for groft hærværk mod nogle træer, som i sin tid blev plantet uden tilladelse – nu skal ulovligt fældede træer genplantes

Ulovligt plantede træer og senere ulovligt fældede træer har nu udløst, at Hvidovre Kommune vil plante tre egetræer på Ege Allé til en samlet værdi af 219.000kr.

En grotesk sag, kalder involverede og politianmeldte beboere samt udenforstående og hidtil uinddragede politikere situationen på Ege Allé. Borgmesteren, der har kendt til sagen i længere tid, mener, at det er en ulykkelig situation, men at de tre ulovligt fældede træer skal plantes igen.

Det ”ulykkelige” er, at fire beboere på vejen er blevet sigtet af politiet for groft hærværk på vejtræer. De risikerer således dom og erstatningskrav. Det ændrer dog ikke på, at borgmesteren mener, at de tre egetræer skal genplantes. Hvis det sker, vil der være i alt 7 egetræer på det korte vejstykke.

– I kommunalbestyrelsen lægger vi meget vægt på, at Hvidovre Kommune skal være så grøn som muligt. Og vejtræer er med til at gøre byen grøn! Og derfor skal der også plantes nogle nye træer, i stedet for de træer, der uretmæssigt blev fældet, lyder det blandt andet fra borgmester Helle Adelborg i et skriftligt svar til blandt andet fem husejere på vejstykket.

Sådan ser kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Steen Ørskov Larsen (UP), dog ikke sagen.

– Det kan godt være, at der er forøvet selvtægt i forhold til træerne, men jeg fatter ikke, hvorfor sagen ikke har været præsenteret for politikerne. Og hvorfor er det så afgørende nødvendigt at plante nye træer, hvis man vitterligt synes, at det er ”en ulykkelig sag”. Borgmesterens påstand om, at vi politikere intet kan gøre, er jo sludder. Vi kunne da i hvert fald sikre, at regningen ikke blev så stor - ved at undlade at plante nyt. Det forløb er en skændsel, lyder det fra Steen Ørskov Larsen.

René Langhorn (DF), der er formand for Bygge- og Planudvalget og ligeledes medlem af kommunalbestyrelsen er enig med Ørskov.

– Vi henstiller på det kraftigste til, at man sætter ”operationen i bero”, lyder det i et fælles brev fra de to politikere til borgmesteren.

Hvem plantede træerne?

De to politikere mener altså, at kommunalbestyrelsen i borgmesterens svar til de berørte grundejere er blevet taget til indtægt for en holdning, som de ikke er blevet forelagt. Ydermere mener de, at det trods alt ikke er helt klart, om træerne egentlig kan kaldes kommunens, idet det ikke er kommunen, der har plantet træerne.

Hvornår sagen om egetræerne på Ege Allé startede er der uenighed om, men 8-9 træer blev i hvert fald plantet i den nordligste ende af Ege Allé - et sted mellem 20 og 30 år siden. Der er i alt 6 huse på vejstykket og fire af husejerne er flyttet til vejen efter egetræerne blev plantet. Den ene af de to resterende husejere på vejen er Erling Groth, og han fortæller til Hvidovre Avis, at det var ham og de øvrige beboere på vejen, der i sin tid plantede 8, siger han, egetræer på og ved vejen. Erling Groth hævder, at træerne blev plantet i enigt fællesskab, og at træerne var en slags ”foræring til Hvidovre Kommune”.

En anden beboer, der også boede på vejen, da træerne blev plantet, kan imidlertid ikke genkende fortællingen om, at der var enighed om at træerne skulle plantes. Vedkommende mener, at træerne blev plantet uden de øvrige naboers tilsagn. Det samme siger en anden tidligere beboer på vejen.

Erling Groth fastholder imidlertid, at træerne har været til stor glæde for netop beboerne på vejstykket – også selv om han selv for nogle år siden har fået fældet en del af et egetræ, der stod på vejen foran hans ejendom.

– Det er korrekt, at jeg fik fjernet noget af et træ for ca. 12 år siden. Det havde delt sig i to, så vi lod det lille stå. Det er nu ni meter højt, siger Erling Groth.

Et andet egetræ på vejen er desuden blevet fjernet, ligeledes for en række år siden. Hverken den ene eller den anden tidligere træfældning gav anledning til, at Hvidovre Kommune ønskede at genplante træerne på vejen.

Flertal imod træer

Om træerne vitterligt har skabt glæde for beboerne på vejstykket, er der mildt sagt delte meninger om. De fem øvrige grundejere på vejen synes snarere, at træerne har været til stor gene for dem, fordi træernes rødder har medført ujævne fliser, massiv nedfalden af agern, voldsomt løvfald, et træ der helt dækker for den en af vejens to gadelamper samt risiko for at vejens kloaknet ødelægges.

– Vi vil gerne bo på en pæn vej, så efter at have prøvet at få kommunen til at reagere i halvandet år, besluttede vi os for at fælde tre af træerne selv, siger Torben Strøm, der er en af de fire borgere, som politiet nu har rejst tiltale imod for at have begået groft hærværk.

Fra Hvidovre Kommune lyder det, at uagtet at træerne er plantet uden tilladelse, så betragtes de nu som kommunens, fordi de står på en kommunal vej. Og således kan det altså ende med, at ulovligt plantede træer ender med at blive lovlige, mens ulovligt fældede træer i denne uge genplantes på Ege Allé. Regningen på de 219.000 kr. er foreløbig kommunens, men hvis de tiltalte borgere på vejen dømmes for groft hærværk, ender den formentlig hos dem.

key

menu
menu