Egevolden:

Egevolden:

Bump i vejen for bump

Det har vist sig at være mere end almindeligt svært at etablere fartbegrænsninger på det sidste stykke af Egevolden mellem Frydenhøjstien og Byvej.

Årsagen er, at politiet ikke vil gå med til en fartnedsættelse på strækningen, hvis der ikke også etableres bump.

Den melding fik i første omgang Teknik- og Miljøudvalget til at skrive til politiet for at høre, om det virkelig kunne passe, når der blev lagt op til, at den resterende del af Egevolden, mellem Frydenhøjstien og Avedøre Havnevej, faktisk får fartbegrænsning og bump.

Men meldingen blev fastholdt af politiet, og Teknik- og Miljøudvalget skulle således på deres seneste møde tage stilling til, om de så ville godkende, at der på strækningen ville være 50 km/t på strækningen uden bump og 40 km/t på strækningen med bump.

Udsat

I stedet for en beslutning endte sagen imidlertid med endnu en omgang i den politiske mølle, idet udvalgsmedlem Gert Krogstad (Hvidovrelisten) i relation til sagen har stillet et spørgsmål til Vejdirektoratet om politiets lovmæssige begrundelse for afslaget for ikke at ville godkende, at farten sættes ned uden der også etableres bump på strækningen.

- Hvad er det for retsregler, der lægger sig op af begrebet "Den selvforklarende vej" (som politiet har begrundet afslaget med, red.) med henvisning til relevant lovgivning? Jeg har med lys og lygte set i færdselslovgivningen, lov om offentlige veje, vejafmærkningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning eller vejregler m.v., uden at komme et svar nærmere, skriver Gert Krogstad til Vejdirektoratet.

Teknik- og Miljøudvalget afventer nu svar fra Vejdirektoratet inden der tages endelig beslutning i udvalget.

menu
menu