Ejere af tofamilieshus undrer sig over NEJ

Ejere af tofamilieshus undrer sig over NEJ

Ny lokalplan for Brostykkevej tilgodeser ikke pladsbehov for to børnefamilier i samme hus – og dispensation ser det ikke umiddelbart ud til, at der kan gives

To børnefamilier vil aller helst blive boende sammen i Hvidovre, og de vil gerne bevare deres tofamilieshus på Brostykkevej – men en tilbygning er nødvendig, hvis de ikke skal vokse ud af deres rammer.

Foreløbig har de imidlertid fået en klar afvisning på deres dispensationsansøgning. Afvisningen kommer desuden efter en meget lang proces, som er blevet yderligere forlænget pga. af udarbejdelsen af en ny lokalplan.

– Vi synes, at håndteringen af vores sag er dybt kritisabel. Vi har haft forhåndsdialoger, telefoniske henvendelser og opfølgning på mine spørgsmål siden sidste sommer, men svartiden var nogle gange helt op til 2 måneder. Og det var inden lokalplanprocessen var gået i gang. Vi søgte i december, men i marts fik vi så meddelelse om, at lokalplanprocessen var blevet sat i gang, og at vores sag derfor var sat i bero, fortæller Klaus Mortensen.

Klaus Mortensen bor med sin hustru Susanne og deres to børn på husets 1. sal. I stueetagen bor Esben og Louise Mortensen med deres tre børn. De to familier har boet i huset i 13 år, men igennem årene er der kommet de i alt fem børn til, og det har betydet, at pladsen er ved at være trang.

– Vi er jo glade for huset, området og måden vi bor på, så det er da vildt ærgerligt, hvis vi ikke kan blive boende i Hvidovre, som har jo faktisk har en vision om at være børnenes og familiernes by, siger Susanne Mortensen, der i øvrigt er søster til Louise Mortensen.

Ny lokalplan hjalp ikke

Færdiggørelsen af den nye lokalplan, der skulle sikre, at børnefamilier med nutidens behov kunne bygge større end den gamle lokalplan foreskrev, har imidlertid ikke haft positiv betydning for en eventuel tilbygning til dette konkrete tofamilieshus. Det er der i følge de to familier, to årsager til: For det første må en eventuel tilbygning ikke ligge i samme byggelinje som det eksisterende hus, for at afskærme mod den trafikerede Brostykkevej, men udelukkende i deres sydvendte have. For det andet vil en tilbygning overstige den nu tilladte bebyggelsesprocent på 30.

For at tage det sidste først: De to familier forstår ikke, at bebyggelsesprocenterne skal håndhæves så nøje, når de med en udbygning af deres hus til gengæld sikrer, at de to familier kan blive boende i huset, og at de desuden bevarer nogle af de oprindelige kvaliteter i området.

– Jeg synes, man ser meget snævert på det. Og jeg synes ikke, det er rimeligt, når vi faktisk bor to familier på en matrikel. Desuden vil vores tilbygning spille sammen med det eksisterende byggeri og omgivelserne, og vi vil gerne bevare huset frem for at bygge nyt typehus. Formålet med lokalplanen var jo også at bevare forskelligheden i rammeområdet. Der må da være en stadsarkitekt, der kan se, at det her skaber noget værdi i området?, siger Klaus Mortensen.

Mørk have mod trafikeret vej

Hvad angår placeringen af deres tilbygning, er den, i følge familierne, blevet afvist med, at den ligger for tæt på vejskellet. For Klaus Mortensen er der imidlertid en meget saglig grund til, at de ønsker at bygge på deres nordvendte del af grunden.

– Hvis der ikke kan dispenseres fra en byggelinje, der i forvejen ligger meget tæt på skel kan vi kun bygge ind i haven mod syd, så vi næsten udelukkende får en mørk have. Ifølge den nye lokalplan skal vi bygge syv meter fra skel, hvilket er meget indgribende på en smal grund som vores siger han.

Huset ligger, i modsætning til mange andre huse i området, på en smal grund – formentlig fordi det ligger på en hjørnegrund. Klaus Mortensen mener således ikke, at en dispensation vil kunne skabe præcedens og argumenterer derfor for, at sagerne bør vurderes individuelt.

Der foreligger, i følge familierne, ikke noget skriftligt afslag på deres dispensationsansøgning. Det har således ikke været muligt at se byggesagsafdelingens begrundelse for afslaget på deres dispensationsansøgning.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune om begrundelsen og afventer svar.

key

menu
menu